Usługi podstawowe

Szacunkowe ceny netto – abonament miesięczny (ceny zależą od liczby dokumentów księgowych *):

1. Ryczałt ewidencjonowany

 • 250 zł. – do 10 dokumentów

 • 350 zł. – od 10 do 50 dokumentów

 • 450 zł. – od 50 do 100 dokumentów

 • 100 zł. – każde kolejne 50 dokumentów

2. Księga przychodów i rozchodów

 • 350 zł. – do 10 dokumentów

 • 500 zł. – od 10 do 50 dokumentów

 • 800 zł. – od 50 do 100 dokumentów

 • 200 zł. – każde kolejne 50 dokumentów

3. Księga handlowa

 • 1 500 zł. – do 10 dokumentów

 • 2 000 zł. – od 10 do 50 dokumentów

 • 3 000 zł. – od 50 do 100 dokumentów

 • 1 500 zł. – każde kolejne 50 dokumentów

*) Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do odpowiedniej ewidencji, np. faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także tych dokumentów. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji, wyciągi zagraniczne – każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji liczony jest jako 2 dok. księgowe (obejmuje rozliczenie różnic kursowych).

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Inne usługi – poza abonamentem

 1. przygotowanie wniosku/zmiany wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej dla JDG – od 200,00 zł,

 2. analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w obliczu zmian wynikających z wprowadzenia przepisów Polski Ład - Niższe Podatki - 150,00 zł/godz.

 3. przygotowanie wniosku o wpis / zmianę wpisu do KRS – od 300,00 zł,

 4. pomoc w opracowaniu wniosku kredytowego, leasingowego itp., przygotowywanie żądanych dokumentów, udzielanie wyjaśnień – 150,00 zł/godz.,

 5. wypełnianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, udzielanie wyjaśnień w tym zakresie – 150,00 zł/godz.,

 6. obsługa kontroli podatkowej / ZUS / PIP – 150,00 zł/godz.,

 7. przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną przepisów podatkowych – od 300,00 zł,

 8. weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości księgowych – 150,00 zł/godz.,

 9. sporządzenie polityki rachunkowości, dokumentów organizacyjnych, regulaminów wewnętrznych – od 300,00 zł,

 10. udzielanie odpowiedzi na zapytania sądów, komorników i innych związanych z pracownikami – 150,00 zł/godz.,

Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.