Шановні освітяни,

вітаємо Вас на сайті обласної тематичної

онлайн -виставки ефективного педагогічного досвіду«Освіта Харківщини

ХХІ століття»

2019 рік

офіційна сторінка конкурсу

КВНЗ "Харкіська академія неперервнї освіти" - новини

«Освіта Харківщини ХХІ століття», що існував до січня 2019 року

Новини:

Наказ КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 28.12.2018 р. № 122 «Про затвердження положення обласних тематичних онлайн-виставок ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Положення про обласну тематичну онлайн-виставку ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Наказ КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 05.02.2019 № 12 «Про організацію проведення у 2019 році обласних тематичних онлайн-виставок ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»

Проведено

25-28 березня 2019 року

I online-виставка «Нова українська школа:

психолого-педагогічний супровід побудови освітньо-професійної траєкторії дитини»

- «Упровадження системи психолого-педагогічного супроводу в освітній процес сучасного закладу освіти»;

- «Психологічна та соціальна допомога учасникам освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання»;

- «Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно- орієнтованої моделі освіти».


II online-виставка «Нова українська школа:

формування національної свідомості учнівської молоді на уроках історії» за номінаціями:

- «Виховання громадянської компетентності учнівської молоді на основі національних і загальнолюдських цінностей при вивченні історії»;

- «Сучасні підходи до впровадження інноваційних форм і методів виховання патріотизму на уроках історії»;

- «Формування та розвиток учня – особистості, інноватора, патріота – шляхом використання ІКТ на уроках історії».

Матеріали учасників онлайн-виставки.

Проведено:

20-23 травня 2019 року.

III online-виставка «Нова українська школа: неперервний розвиток фахової компетентності педагога – агента змін - у системі методичної роботи».

Стенограма ЧАТу . Запропоновані номінації:

- «Проектна діяльність і програмно-цільовий підхід у методичній роботі»;

- «Оновлення змісту методичної діяльності впровадженням інноваційних, нестандартних форм методичної роботи»;

- «Упровадження кращих практик та інноваційних технологій в освітній простір закладу освіти району, міста, ОТГ».

Прведено: 16-17 жовтня 2019 року

IV online-виставка «Нова українська школа: формування середовища навчальних предметів природничо-математичного циклу засобами цифрових ресурсів».

05.11.2019 відбувся Інтернет-семінар (ЧАТ) за темою «Обговорення питань щодо організації та проведення четвертої обласної онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття». Програма ЧАТу. Текст ЧАТу. Інтерактивний опитувальник. Запропоновані номінації:

- «Стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання предметів природничо-математичного циклу».

- «Особливості використання мережевих і мультимедійних технологій на уроках природничо-математичного циклу».

- «Використання цифрових освітніх ресурсів під час навчання природничо-математичних дисциплін у сучасному закладі освіти».

Термін: 10-12 грудня 2019 року

Шановні освітяни Харківщини!

Виклики сьогодення зумовили реформування освіти в Україні, що реалізується у форматі Концепції «Нова українська школа», акумулюючи європейський педагогічний досвід, трансформований і адаптований відповідно до потреб сучасних учнів. Новий соціум потребує інакших підходів до навчання, реалізованих нині через базові освітні стратегії, які закладено в компетентнісно зорієнтованій концепції НУШ.

Перед освітянами розкриваються нові можливості, творити власні освітні траєкторії та вести за ними колег. Загальновідомою є значимість освітніх виставок у модернізації системи освіти, оскільки така виставка – це значний ресурс розвитку освіти на різних рівнях (дошкільному, загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому, післядипломному). Виставка допомагає розкрити цей ресурс - поділитися напрацьованим досвідом роботи, новітніми розробками та інноваційними технологіями.

На сьогодні особливо актуальними є online-виставки, оскільки часто заклади освіти, маючи багатий досвід роботи та готовність презентувати його, не мають можливості виділити час, кошти або залучити педагогів до цього процесу. Наш проект дозволяє презентувати інноваційний досвід і спілкуватися в зручних і звичних для Вас умовах, без відриву від основної роботи. Також до перегляду Онлайн-виставки можуть долучитися всі зацікавлені освітяни з усіх регіонів України.

Основні завдання online-виставки: актуалізація пріоритетних напрямів розвитку освіти в регіоні відповідно до Концепції «Нова українська школа»; презентація кращих педагогічних практик: сучасних методичних розробок, новітніх моделей управління закладами освіти, інноваційних технологій навчання, авторських проектів тощо; ознайомлення широкого кола громадськості з досягненнями закладів освіти в регіоні та популяризація кращих педагогічних здобутків; організація співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, які розробляють і запроваджують освітні інновації.

Online-виставки будуть проводитися на конкурсній основі за визначеними критеріями. Час проведення - згідно до затвердженої програми з 15.00 до 17.00.

Участь в online-виставці є безкоштовною.

Запрошуємо Вас до участі в online-виставках.

Ми бажаємо Вам майбутніх перемог!