กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สแกน QR CODE เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ LINE 

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ประกอบการ

บริการประชาชน 

91D335FD-A7C2-4230-A733-36E7889D2519.mp4

ประกาศ!!!

มาติดต่อที่ศูนย์ OSSC สสจ.นครนายก

ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน