Naziv projekta: Drugačni in edinstveni - Razvijanje talentov, raznolikih priložnosti in kompetenc za nadarjene mlade iz socialno manj spodbudnega okolja

Project title: Different and unique - Developing talents, diverse opportunities and competences for gifted youth from less encouraging social environments