Virtualna knjižnica OŠ Markuševec

Poštovani korisnici knjižnice

situacija u kojoj se nalazimo ne dozvoljava nam da se koristimo našom školskom knjižnicom, stoga će se ova virtualna knjižnica truditi obuhvatiti barem dio sadržaja kojim se možete koristiti.