Over ons

Over ons

De Stichting Osger Support is opgericht in 2011 en stelt zich tot doel om tijdens de landelijke Open Monumentendagen, het tweede weekend van september, een breed scala aan kunst en cultuuractiviteiten te bieden. De in de eigen gemeente aanwezige kunst- en cultuurinstellingen wordt zo een podium geboden om zich te presenteren aan een groot publiek. Met jaarlijks een ander thema is de afgelopen jaren het Open Monumenten & Osger Weekend een begrip geworden.


In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Met inmiddels bijna een miljoen bezoekers is deze opzet zeker geslaagd te noemen. BankGiro Loterij Open Monumentendag is uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument geworden om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.

Waar komt de naam Osger vandaan?

In het jaar 720 overlijdt de Friese koning Radbod. De macht wordt overgenomen door de Franken. Frankische personen en gebruiken doen hun intrede. Missionaris Willibrord introduceert het christendom. Tegelijk wordt het hofstelsel ingevoerd. In dat stelsel bezit de hofheer een enorm gebied van cultuurgrond en woeste grond door elkaar. Een deel ervan bebouwt hij zelf met behulp van zijn horigen, de rest verpacht hij in de vorm van afzonderlijke boerderijen aan boeren die horen bij de grond, ofwel horig zijn aan de grond, wat betekent dat zij niet zonder toestemming de grond mogen verlaten. Ook zijn zij verplicht op bepaalde dagen de hofheer te helpen waar deze dat wil.

Op de strandwal van Oegstgeest – het gebied tussen nu de Wijttenbachweg/Terweeweg en de Rhijngeesterstraatweg/Endegeesterstraatweg – en de grond er omheen is Osger de hofheer. Het gebied draagt immers zijn naam. In de achtste eeuw heet het ‘Osgeresgest’ of ‘Osgeresgeist’, wat betekent: Osger z’n geest. Geest is een ander woord voor strandwal. De naam Osger is een vorm tussen het Germaanse Ansgar en het moderne Oscar. Ansgar komt van het Germaanse Ansugairas waarin ansu ‘god’ betekent en gaiza ‘speer’. Osger betekent dus ‘speer van god’.


Gegevens komen uit Freek Lugt, Het goed van Oegstgeest, tweede druk, Leiden 2010 en Freek Lugt, Het ontstaan van Leiden, Leiden 2012.