ไทย

ทางโรงเรียนเราจัดการเรียนการสอนในทุกๆ วันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ First Presbyterian Church, 3rd floor, 315 North Cayuga Street, Ithaca, NY 14850

(คำอ่าน: เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน เชิช, เติร์ดฟลอร์, ทรีฟิฟทีน นอร์ท คายูก้า สตรีท, อีทากา, นิวยอร์ก วันโฟร์เอทไฟฟ์ซีโรว์

คำแปล: โบถส์ เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน, ชั้นสาม, 315 ถนนคายูก้าเหนือ, เมืองอีทากา, รัฐนิวยอร์ก รหัสไปรษณีย์ 14850)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ โรงเรียนของเราจึงเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดีขึ้น จะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องได้อีกครั้ง

มีตารางเวลาเรียน ดังนี้

 • -คลาสเรียนตอนเช้า หลักสูตร เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 9.30 น ถึง 11.30 น.

 • -คลาสเรียนตอนบ่าย หลักสูตร เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลาเริ่มและเลิกเรียนขึ้นอยู่กับ

 • แต่ละคลาส

 • -คลาสเรียนตอนเย็น หลักสูตร เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง วันอังคาร เวลา 18.30 น. ถึง 20.30 น.

นักเรียนของเราหลายๆคนพูดกันว่า “อาศัยอยู่ในอีทากาโดยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกับอาศัยอยู่ในบ้านที่มีหน้าต่างแต่ไร้ซึ่งบานประตู…” เพราะว่าคุณได้แต่แค่มองออกนอกหน้าต่างเชยชมวิว แต่ไม่สามารถเดินออกไปเพื่อที่จะสัมผัสวิวหรือใช้ชีวิตอิสระนอกบ้านได้ เราจึงอยากให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษในแบบที่มันจะสามารถเป็นประตูบานนั้น ประตูของเรา (Open Doors English / โอเพ่นดอร์สอิงลิช) ที่จะช่วยเปิดโอกาสในอนาคต ปูทางให้คุณ!

สถาบันโอเพ่นดอร์สอิงลิช เพิ่มโอกาส และเติมเต็มชีวิตให้ผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น จากคลาสเรียนที่มีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ จากคลาสเรียนภาษาอังกฤษแบบองค์รวม (ฟัง พูด อ่าน เขียน)ที่มีประสิทธิผล ที่ซึ่งคุณจะสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อ Hilary ที่ hboyer.ode@gmail.com แล้วเธอจะช่วยคุณเริ่มต้นเรียนของเรา โปรดทราบว่านักเรียนของเราจ่ายค่าเล่าเรียนในชั้นเรียนในรูปแบบสเกลเลื่อน ซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจะได้พบกับฮิลารีและตัดสินใจค่าเล่าเรียนตามความสามารถในการจ่ายเงินในปัจจุบัน นี่คือวิธีของเราในการต้อนรับทุกคนและสนับสนุนให้คุณเรียนกับเรา

คุณครูที่สถาบันโอเพ่นดอร์สของเราใช้หลากหลายวิธีในการสอน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ บทเรียนนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่จำเจ แทรกด้วยการบูรณาการกันของการส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ ที่เน้นความแม่นยำและความคล่องทางภาษาตั้งแต่ชั้นเรียนระดับพื้นฐานตลอดจนระดับสูง อีกทั้งนักเรียนจะได้โอกาสในการได้รับการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยรวม ได้โอกาสในการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทุกวันผ่านการสนทนากอปรคำแนะนำ ฝึกผ่านบทบาทสมมุติ และผ่านการศึกษานอกสถานที่

ที่สถาบัน โอเพ่นดอร์ อิงลิช คุณสามารถ

 • พบปะสังคมกับเพื่อนต่างชาติ

 • เพิ่มความมั่นใจในการสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับการจับจ่ายซื้อของ การนัดหมายแพทย์ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา การเข้าสังคม และอื่นๆ)

 • เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมอเมริกัน การเมือง และสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันในอเมริกา

 • เรียนเกี่ยวกับทักษะการสนทนา สำหรับการทำงานในปัจจุบัน หรือ (เตรียมพร้อม) สำหรับงานในอนาคต

 • เติมเต็มเป้าหมายในการได้วุฒิเทียบเท่ามัธยมปลาย (American High School Equivalency Diploma / คำอ่าน: อเมริกัน ไฮน์ สคูล อิควีฟวะเล็นซี่ ดิโพลม่า)

 • เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น (ปริญญาตรี โท และเอก)

 • พัฒนาการใช้ไวยากรณ์ และ การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 • มีส่วนร่วมกับผู้คน องค์กร งานกิจกรรมต่างๆในเมืองอีทากา

 • มีความสนุกขณะที่เรียน!

ได้โปรดติดตามเราทางเฟสบุกส์ และ อินสตาแกรม! เพราะโดยปกติเรามักจะลงรูป ข่าวเกี่ยวกับงานกิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของเราในนั้น ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนของเรา ได้โปรดติดต่อ hboyer.ode@gmail.com

อัปเดตล่าสุด: สิงหาคม 2020