Onze stichting

Hallo Tilburger!

Wij zijn ons soepje, ontstaan vanuit een spontaan idee tijdens de Corona crisis in maart

2020. Binnen een paar weken bezorgde wij verse soep (en maaltijden) voor meer dan 250

Tilburgers 5 dagen per week. De solidariteit tijdens de crisis was groot, maar dat veranderde

naarmate de crisis langer duurde. Vrijwilligers gingen weer werken, horeca had geen

overschot meer en ONS Soepje moest de keuken verlaten. Kortom: eind 2020 was het tijd

voor een nieuw plan. Wij moesten onszelf opnieuw gaan uitvinden en nieuwe

samenwerkingen vinden.


Inmiddels is ONS Soepje een stichting en wordt er gekookt vanuit een professionele keuken

bij de Diamant-groep. Vanuit daar worden de soepen en maaltijden bezorgt bij buurtcentra in

heel Tilburg. Daar kunnen de klanten de maaltijden ophalen tegen een kleine vergoeding

naar draagkracht. De komende jaren gaan we zorgen dat ONS Soepje een duurzaam

initiatief blijft in Tilburg! Voor de lange termijn moeten we zorgen dat de financi n, de

vrijwilligers, structuur en samenwerkingen ook duurzaam kunnen worden geborgd.


We willen nog heel graag samen met alle vrijwilligers en vele andere organisaties in onze

stad zorgen dat Tilburgers in onze stad die wat extra warmte nodig hebben in de vorm van

een soepje en sociaal contact dat ook krijgen!


Warme groet,

Stichting ONS Soepje


Linda Oerlemans - Voorzitter

Job van de Louw - Penningmeester

Bas van Veghel - Secretaris en bestuurslid communicatie
RSIN: 861493734

Beloningsbeleid: Artikel 7.3 uit de statuten. "Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken toegekend."