Onze Stichting

Wij zijn ONS Soepje, ontstaan vanuit een spontaan idee tijdens de Coronacrisis in maart 2020. Binnen een paar weken bezorgde wij verse soep (en maaltijden) voor meer dan 250 Tilburgers, 5 dagen per week. De solidariteit tijdens de crisis was groot, maar dat veranderde naarmate de crisis langer duurde. Vrijwilligers gingen weer werken, horeca had geen overschot meer en ONS Soepje moest de keuken verlaten. Kortom: eind 2020 was het tijd voor een nieuw plan. Wij moesten onszelf opnieuw gaan uitvinden en nieuwe samenwerkingen vinden.


Inmiddels is ONS Soepje een stichting en wordt er gekookt vanuit een professionele keuken bij een van de aangesloten wijkcentra. Vanuit daar worden de soepen en maaltijden bezorgt bij wijkcentra in heel Tilburg. Daar kunnen de klanten de maaltijden ophalen tegen een kleine vergoeding naar draagkracht. De komende jaren gaan we zorgen dat ONS Soepje een duurzaam initiatief blijft in Tilburg!


De Soepjes


Onze soepjes en maaltijden worden twee keer per week bereid onder leiding van Kok Sjors. Hij is oprichter van The Taste Of Work, een organisatie die loopbaan coaching, re-integratiebegeleiding, leerwerktrajecten, dagbesteding, educatie en inspiratiesessies biedt aan mensen die een extra steuntje nodig hebben om uiteindelijk zelfstandig aan het werk te kunnen. ONS Soepje maakt deel uit van het dagbestedingsprogramma, waarbij deelnemers alle kneepjes van het vak leren.


Onze Ambitie


Wij vinden het belangrijk dat niemand er alleen voor staat. ONS Soepje is een middel om mensen met elkaar te verbinden en te helpen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: iedereen verdient een gezonde maaltijd en sociaal contact. We letten in het bijzonder op de mensen die het meest kwetsbaar zijn: zij die zonder onze hulp in slechte gezondheid raken, vereenzamen of in andere problemen raken.


Onze redenen en drijfveren: het bereiden van maaltijden om de eerste levensbehoefte voorzien te vervullen en het faciliteren van plaatsen, momenten en mogelijkheden om in contact te komen met anderen.


We willen nog heel graag samen met alle vrijwilligers en vele andere organisaties in onze stad zorgen dat Tilburgers in onze stad die wat extra warmte nodig hebben in de vorm van een soepje en sociaal contact dat ook krijgen!


Ons Bestuur


Stichting ONS Soepje bestaat uit de volgende bestuursleden die zich belangeloos inzetten voor onze organisatie:


Linda Oerlemans - Voorzitter

Job van de Louw - Penningmeester

Bas van Veghel - Secretaris en bestuurslid communicatie
RSIN: 861493734

Beloningsbeleid: Artikel 7.3 uit de statuten. "Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken toegekend."