CHATGPT-4 omnı 

chatgpt-4 omnı ilaç etkileşimi prospektif çalışması

Kemoterapi alan hastaların aldığı kemoterapi ve kullandığı ilaçların etkileşimini prospektif incelemesi

CHATGPT-4 OMNI KEMOTERAPİ DOZ AYARLANMASI PROSPEKTİF ÇALIŞMASI

Kemoterapi alan hastaların yan etkilere bağlı doz ayarlanmasında yapay zeka desteğinin prospektif incelenmesi