İZMİR ŞEHİR HASTANESİ
TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ

Yeni kemoterapi girmek için

Girilmiş olan kemoterapileri görmek için

Eklenmiş olan hastaları göster