Clubinfo & lidmaatschap

Club Informatie en Lidmaatschap

Geschiedenis

De Olympus Camera Club is feitelijk een doorstart door enkele leden van de voormalige Olympus Club, welke door Olympus Nederland was opgericht, en welke club werd opgeheven. De Olympus Camera Club is een landelijke fotoclub, die bestaat sinds 5 maart 1994 en die staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te 's Gravenhage onder nummer: V40398739.


Lidmaatschap

Een ieder die in het bezit is van en/of werkt met een Olympus fotocamera kan lid worden van de Olympus Camera Club. Het lidmaatschap is niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Plezier in fotografie en affiniteit met Olympus staan voorop.


Wat kost het?

Voor het lidmaatschap van de Olympus Camera Club bedraagt de contributie € 52,50 per kalenderjaar. Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie € 30 voor de rest van het kalenderjaar. De fotobond heeft een mogelijkheid om matiging te verkrijgen op de contributie indien je besluit met een club niet mee te doen met de bondsactiviteiten: https://fotobond.nl/over-fotobond/contributie/ indien je hiervan gebruik wilt maken neem dan met de secretaris contact op.


Wat krijg je ervoor?

Na ontvangst van het lidmaatschapsgeld wordt u aangemeld als lid van de Fotobond, krijgt u het periodiek magazine van de Fotobond èn kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de Olympus Camera Club.


Hoeveel leden heeft de OCC/lid worden van OCC?

De club telt zo'n 50 leden, waarvan de helft met een behoorlijke regelmaat de activiteiten van de club bijwoont, mocht je een keertje bij een clubdag willen zijn stuur dan een e-mail aan olympuscameraclub@gmail.com


Je kunt lid worden door:


Contact op te nemen met de secretaris via olympuscameraclub@gmail.com onder vermelding van:


- Naam, voorletters en voornaam.

- Volledige adres

- E-mail adres en telefoon nummer

- Geboortejaar en uw geslacht

- Of u in het bezit bent of fotografeert met een Olympus Camera


De fotobond heeft haar aanmeldingsprocedures aangepast waardoor er verschillende manieren van aanmelding mogelijk zijn geworden.


Indien je van gereduceerde lidmaatschap gebruik wilt maken volgens https://fotobond.nl/over-fotobond/contributie/ gaarne tevoren met de secretaris contact op te nemen.


Wij zorgen voor je aanmelding zodra we de verschuldigde contributie hebben ontvangen. a € 40 of € 20 na 1 juli op Regiobank IBAN NL09 RBRB 0827 7420 96 o.v.v. Olympus Camera Club te Frederiksoord


Doel van de Olympus Camera Club:

De leden van Olympus Camera Club komen ongeveer 1x per maand in clubverband bij elkaar voor het, op een gezellige manier, bedrijven van allerlei activiteiten op fotogebied. De Olympus Camera Club is een landelijke club, zodat de activiteiten verspreid in het land of net over de landsgrens plaatsvinden. Zo'n dag (meestal de 3e zaterdag van de maand) wordt gevuld met bijvoorbeeld:


- fotograferen in een stad, de natuur of in een studio. Op zulke dagen zijn de leden bezig met het fotograferen van bijvoorbeeld architectuur, modellen, natuur of straatfotografie.

- gastsprekers.


De activiteiten van Olympus Camera Club zijn meestal gratis. Alleen als er extra kosten gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld voor een modellendag, entree e.d., worden deze kosten doorberekend aan de deelnemers van de betreffende dag. Een OCC-fotodag is tevens een goede gelegenheid om leden te ontmoeten. De Olympus Camera Club organiseert 1x per jaar een fotowedstrijd voor de leden en neemt soms deel aan de wedstrijden van de fotobond.


Privacyreglement

De Olympus Camera Club beschikt over een privacyreglement, dat u kunt vinden op de website www.olympuscameraclub.nl. Door lid te worden van de Olympus Camera Club verklaart u akkoord te gaan met dit reglement. Dat betekent onder andere dat wij uw naam, woonplaats en e-mailadres opnemen in een ledenlijst, die geraadpleegd kan worden door alle leden via het besloten deel van de website, dat alleen toegankelijk is voor leden die beschikken over een toegangsaccount. Ook melden wij u aan bij de Fotobond, zodat u deelt kunt nemen aan wedstrijden, activiteiten van de Fotobond kunt bezoeken en periodiek het magazine van de Fotobond ontvangt.Heeft u nog vragen, vraag het de secretaris: olympuscameraclub@gmail.com