OHSAS-ONLINE

Demo

Information, OHSAS 18001

För arbetsmiljöarbete finns ingen ISO-standard, men en standard enligt OHSAS 18001 (Occupational health and safety management system) som följer samma arbetsgång som ISO 9001 och ISO 14001. Fördelen men OHSAS 18001 gentemot andra sätt att styra arbetsmiljö är att den drar nytta av möjligheter till att samverka mellan olika delar i organisationen. Är organisationen certifierad enligt ISO 9001 eller ISO 14001 finns redan en struktur att bygga på som gör implementeringen av OHSAS 18001 enklare:

Paketlösning inkluderar normalt molntjänst, audit, förbyggd struktur (enligt OHSAS) med korsreferenser till aktuell ISO samt utbildning och överlämning till arbetsgivare/ert företag. Efterföljande certifiering görs av akrediterat kontrollorgan.

Du som ansvarar för arbetsmiljöfrågor, ring oss för en kostnadsfri konsultation (länk nedan) .

daniel.bergstrom@feelgood.se