Policy

Email hỗ trợ: ohay.win@gmail.com

Hotline:

Khi đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của oHay và các đối tác thì người sử dụng (NSD) đã đồng ý với các thỏa thuận sử dụng dưới đây:

 • TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
  • Về tài khoản sử dụng (account): Khi đăng ký tài khoản oHay, người sử dụng (NSD) nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND… Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.
  • Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của NSD và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD.
  • Mật khẩu của tài khoản (account password): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào các website và các dịch vụ trong hệ thống của oHay. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, oHay sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
  • Định danh hay nick (account id): Khi chọn nick đăng ký tài khoản oHay, NSD phải tuân thủ theo nguyên tắc đặt tên đã được hướng dẫn, các nick vi phạm quy định sẽ bị khóa bởi oHay mà không cần báo trước.
 • ỨNG XỬ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ DỤNG DỊCH VỤ
  • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp (hack, cheat…) vào các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống liên kết với oHay. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị khóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Nghiêm cấm hành vi đánh cặp, đánh quây, gian lận trong game.
  • Nghiêm cấm lợi dụng lỗi bug để chuộc lợi cho bản thân.
  • Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống liên kết với oHay.
  • Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của oHay và các dịch vụ, trò chơi trong hệ thống liên kết với oHay. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  • Khi giao tiếp với người chơi khác trong hệ thống dịch vụ và trò chơi liên kết với oHay, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác.
  • Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
  • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người chơi khác trong hệ thống dịch vụ và trò chơi liên kết với oHay. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc khóa tài khoản.
  • Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, oHay có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
  • Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.
  • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị khóa tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
  • Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giao, kỳ thị sắc tộc.
  • Không có những hành vi, thái độ l oHay dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
 • TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ
  • Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
  • Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
  • oHay có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.
  • oHay có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của oHay.
  • oHay có quyền khóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm, dịch vụ nào trong hệ thống của oHay sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.
  • oHay có quyền khóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm, dịch vụ nào trong hệ thống của oHay trong 01 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.