by Douglas Cross

Archive of Sculptures

Relic OA 9

Sound Wave OA 8

Free Spirit OA 31

Ocean Arrowhead OA 1

Jet OA 52

Relic OA 9

Phoenix OA 12

Sail OA 16

Sea Ray OA 10

Trinomial OA 22

Surf Origins OA 43, 44, 45

Midnight Surf OA 27

Anachronism OA 15

Self Portrait OA 11

Sea Fire OA 33

Organic Sea OA 24

Scarab Sea OA 6

Spectre Vindicta OA 51

Emerald City OA 50

Journey OA 37, 38, 39
Time Machine OA 49

Storytellers OA 32

Rum Runner OA 5

'Never Again' a tribute to Kelly Slater OA 28

Life OA 40

Seaweed OA 2

'Kahanamoku Legend' A tribute to Duke Kahanamoku OA 14

Aipa Generations OA 18

Longboard Fish OA 3

A ghost in the Machine OA 48

Tima Machine OA 49
Peaceful Vibes OA 23

Vibes OA 42

Storytellers OA 32

Timeline OA 46

King of the Depths OA 59

The Depths OA 19

'The People's Champion' A tribute to Andy Irons OA 57