Tool voor observatie daltonimplementatie

Welkom!

Op deze website kun je alle informatie vinden rondom de tool voor observatie daltonimplementatie. Deze observatietool is in opdracht van de Nederlandse Dalton Vereniging ontworpen door de daltononderzoeksgroep in samenwerking met het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Saxion Hogeschool en het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Thomas More Hogeschool.

Hieronder zijn de volgende documenten geplaatst: de handleiding 'tool voor observatie daltonimplementatie', het observatieformulier, het verslag en de presentatie van deze observatietool in het DaltonCafé.

We hopen dat we de daltonpraktijk kunnen dienen met een observatietool die de school en leraren echt vooruit helpt. Door samen te observeren, te analyseren en te reflecteren op ons daltonhandelen en dit verder te ontwikkelen. Met als hoofddoel aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling.

Lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Saxion Hogeschool
Nederlandse Dalton Vereniging

november 2022

handleiding observatietool daltonimplementatie

Tool voor observatie daltonimplementatie.pdf

verslag presentatie in het DaltonCafé
26 september 2022

Berends_2022_Hoe_doen_we_het_goede_goed_NDV_Nieuwsbrief_sept_2022-5CD102PN03.pdf

ppt presentatie DaltonCafé
26 september 2022

Dalton Cafe 26 sept 22 presentatie observatietool.pdf

observatieformulier en beschrijving pdf-versie

observatielijst onderzoek excellente daltonscholen.pdf

observatieformulier en beschrijving word-versie

observatielijst onderzoek excellente daltonscholen.docx