ZMAGOVALCI

V šolskem letu 2023/24 je v projektu Berimeter sodelovalo 6 oddelkov (4. a, 4. b, 4. c, 4. n in 4. s v kategoriji 4. razredov, ter 5. š, 5. n in 5. s v kategoriji 5. razredov). 

Zmagovalci Berimetra med 5. razredi so postali učenci in učenke 5. razreda POŠ Šmartno, med 4. razredi pa je slavil 4. razred iz Nove Cerkve. 

V spomin na leto, v katerem so pridno in redno brali, so prejeli prehodno bralno kazalko.  Zmage se vsi skupaj zelo veselijo.


OPIS PROJEKTA

Berimeter je šolski projekt Osnovne šole Vojnik. V njem sodelujejo učenci nekaterih četrtih in petih razredov matične šole in podružnic. Pri iskanju načinov, kako povečati motivacijo za branje, se nam je Berimeter zdel najbolj ustrezen. 

Namen projekta je predvsem povečanje bralne motivacije pri učencih, ki so tehniko branja večinoma že usvojili, vendar jim branje samo po sebi ni dovolj močna motivacija. Poleg tega bomo s tem projektom razvijali bralno pismenost, avtomatizirali tehniko branja (pri učencih, ki imajo z branjem še težave) in seveda ustvarjali spodbudno učno okolje.

Učitelji, vključeni v projekt, bodo tako pet minut vsakega dne namenili tihemu branju. Vsak mesec pa bodo v ta namen brali celo šolsko uro. Učenci bodo vsakodnevno izpolnjevali stolpični diagram, kamor bodo vpisovali prebrane strani za vsak dan. Ob koncu meseca se bodo zbrali rezultati (povprečje strani na učenca za posamezen razred) in se primerjali med oddelki matičnih šol in podružnic.

Na spletni strani projekta bodo zbrani podatki za vsak mesec, hkrati pa bo možen vpogled v trenutne skupne rezultate. Ob koncu projekta (predvidoma konec meseca maja) bomo razglasili zmagovalni razred, ki bo prejel prehodno bralno kazalko. Le-ta bo v naslednjem šolskem letu pripadala novemu zmagovalcu.

Učitelji verjamemo, da bo projekt učence spodbudil k branju, saj bo le s sodelovanjem vseh posameznikov razred lahko uspešen.


Rezultati - trenutno šolsko leto