Vad är ultrarent vatten?

Vattenmolekylen är polär med en positiv och negativ laddning i vardera ände​.

Laddningarna binder joner från salt, metall och mineral för att uppnå balans.

Ultrarent (avjoniserat) vatten skapas genom filtrering av kranvatten via omvänd osmos och hartsmassa​.

Filtreringen tar bort salt, metall, mineral samt mikroorganismer​, och gör vattenmolekylerna laddade.

De laddade vattenmolekylerna söker aktivt nya joner ("smuts") att binda för att återfå balans​en.


Fördelar med ultrarent vatten

Avsaknaden av kemikalier ger en god arbetsmiljö för operatörer och skonar dagvattensystem och naturliga vattenmiljöer.

Vattnet efterlämnar inga partiklar vilket eliminerar behovet av eftertorkning och fördröjer ny nedsmutsning.

Vattnets rengörande egenskaper möjliggör ett lågt spruttryck vilket är skonsamt mot ytmaterial​ och ger en låg ljudnivå.

Möjligheten att använda kallt vatten i filtrerings- och rengöringsprocessen ger en energibesparing.

Exempel på tillämpningar för ultrarent vatten