НУШ управлінський аспект

05-07.06.2019

тренери: Черкасова Л.В., Адаменко С.І.

Фотоальбом тренінгу (директори)

Фотоальбом тренінгу (заступники)

Знайомство

1. Виготовлення інтерактивних бейджів.

Реєстраційна форма для групи 1 (заступники директорів)

Реєстраційна форма для групи 2 (директори)

Розклад Групи 1 (заступники директорів)


Розклад_група1.docx

Розклад Групи 2 (директори)

Розклад_група2.docx
Навчальна програма_управлінський аспект.ppt

Правила тренінгу

1) Цінувати час

2) Говорити по черзі

3) Говорити коротко і по темі

4) Говорити від свого імені

5) Правило піднятої руки. Говорити після підняття руки та дозволу тренера, щоб не перебивати один одного

6) Правило піднятої ноги. Можна виходити з тренінгу, не питаючи дозволу, тихо, не заважаючи далі проводити тренінг

7) Правило толерантності та поваги до учасників тренінгу

8) Бути позитивним та добровільно активним. Тобто висловлювати позитивні думки, ідеї та позитивні дії. А також,якщо необхідна людина для виконання завдання, то присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру.

9) Правило конфіденційності. Інформація про приватне життя присутніх на тренінгу , що прозвучала не має обговорюватись надалі.

Знайомство із командами

1. Виготовлення Гербу команди .

3. Презентація команди.

Очікування від тренінгу

1. Про що я хочу дізнатись?

2. Чому я хочу навчитися?

3. Чим я можу поділитися?

Обговорення в групах та презентація очікувань від групи.

Випускна робота

1.Визначте одну із актуальних проблем впровадження Концепції Нової української школи (або адаптуйте одну із запропонованих нище проблем до конкретних обставин Вашої професійної діяльності ).

2.Користуючись методичними рекомендаціями, розробіть та оформіть управлінський проект.


Проект – прогнозований, логічно завершений комплекс дій, спрямованих на досягнення конкретної мети в умовах обмеженого часу та обмежених ресурсів.

В основі розробки проекту знаходиться проблема: наявність обставин, які заважають реалізувати певну мету або задачу, внаслідок чого виникає невідповідність між «бажаним» (потрібним) результатом та реальною дійсністю.

Відносно управління Новою українською школою можна окреслити орієнтовне коло проблем, які є актуальними для багатьох закладів освіти:

1.Недостатнє опанування вчителями початкової школи принципів і методів інтегрованого навчання.

2.Відсутність психологічної готовності педагогів до впровадження педагогіки партнерства в початкових класах Нової української школи.

3.Низька мотивація вчителів початкових класів до змін в професійній діяльності в умовах Нової української школи.

4.Невідповідність авторитарної моделі управління закладами освіти принципу академічної свободи вчителя початкових класів Нової української школи.

5.Невідповідність змісту, форм і методів науково-методичного супроводу впровадження Концепції Нової української школи потребам вчителів початкових класів.

6.Недостатня підтримка з боку батьків процесів оновлення змісту та методів навчання в початкових класах.

7.Відсутність необхідного науково-методичного забезпечення управління впровадженням Концепції Нової української школи в початкових класах.

8.Недостатній рівень обізнаності керівників закладів освіти щодо управлінського забезпечення оновлення освітнього процесу в початкових класах.

9.Недостатнє опанування керівниками закладів освіти нормативної бази змін в освітньому процесі початкових класів.

10.Недостатній рівень володіння вчителями методикою оцінювання навчальної діяльності учнів початкових класів.

Методичні рекомендації

Мет.реком. управл. проект.docx