Nordseter Gård Seniorsenter

VELKOMMEN INN

GÅRDSKAFEEN ER ÅPEN

Tirsdag - Onsdag fra kl. 11.30 -14.00

 FOR ANDRE AKTIVITETER SE VÅR AKTIVITETSPLAN UNDER

AKTIVITETSPLAN 1.HALVÅR 2024

Trivsel

Omtanke

Nærhet

Energi

Nordseter Pensjonistforening
Står for driften av Nordseter gård - Seniorsenter, representert ved
foreningens styre - etter skriftlig avtale med
Bydel Nordstrand som gir støtte til senterets drift.  


Styret består av:

Inger A. Bakke - Leder
Helene Wauger -  Nestleder
Henrik Christenson - Kasserer
Rolf Asbjørnsen - Styremedlem
Ruth-Anne Borge  - Sekretær
Inger Borgen - Styremedlem
Odd Stoltenberg - StyremedlemNordseter Gård Seniorsenter

Adresse: Ivar knutsonsvei 45, 1161 Oslo

Daglig Leder: Inger A. Bakke

Telefon: 41 90 81 75
Epost: ingerbakke1@outlook.com 


VELKOMMEN TIL NORDSETER SENIORSENTER