Fortællinger 

 “Fördelen med nordens dage är att det är mycket roligare att göra det som man gör under dem tre dagarna man har Nordens Dage än att sitta och plugga vid skolbänken varje dag. Jag tror att dem flesta tycker det här är roligare och

om man tycker någonting är roligare så blir nog dem flesta lite mer peppade på att försöka göra bra ifrån sig istället.

När man bara sitter vid sin bänk så tror jag att många tröttnar på skolan tillslut och inte orkar göra sitt bästa, men om man har ett sånt här projekt ibland så blir man lite mer peppad till och försöka nå ett högre betyg.”

Elev fra Sverige

"Jeg vil anbefale nordensdager fordi det er veldig morsomt å snakke med noen med et annent morsmål og samarbeide med dem."

& "Man får muligheten til å snakke og bli venner med andre ungdommer fra norden og det er veldig gøy å være med å lage film og det er en ganske kul opplevelsse"

Elever fra Norge"Det er flere grunner til at jeg finner Nordens dage interessant både for meg som lærer og mine elever. Den viktigste årsaken er hva læreplanen sier at elevene skal lære seg. 

I Norge står det følgende i læreplanen for norsk:

I Norge står det følgende i læreplanen for samfunnsfag:

Jeg kan vanskelig se en bedre måte å nærme meg de ulike målene nevnt ovenfor, enn gjennom arbeidet som gjøres i Nordens dage. I tillegg får man den kulturelle dimensjonen der elever på tvers av landegrensene i Norden får møtt hverandre, snakket med hverandre og samarbeidet med hverandre. Den kan vanskelig nås like godt i tradisjonelle undervisningsformer. Jeg opplever også at det under arbeidet med Nordens dage ofte er elever som ikke vanligvis er ledende i klassen som gjerne står frem som de mest ivrige. Det kan eksempelvis være en elev som er veldig dyktig til videoproduskjon. En slik ferdighet kommer ikke så ofte frem i lyset under tradisjonelle undervisningsformer, men det får en markant plass under Nordens dage. Jeg har samlet sett svært lite negativt å si om Nordens dage. Hadde det vært opp til meg så hadde enda flere elever i Norden fått ta del i dette. "

Bjørn, lærer fra Norge