กิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

นำเสนอ ระดับ ภาค.pdf