Norsk Forening for Bildebehandling og Maskinlæring

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og maskinlæring. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og maskinlæring, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

Aktuelt

31. januar 2022

NOBIM generalforsamling avholdes kl 12.00 den 31. januar via videokonferanse. Innkalling finnes her.

13-14. september 2021

Programmet er nå tilgjengelig! Se også presentasjon av Key Notes Speakers

NOBIM 2021 avholdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 13.-14. september. For mer informasjon, se Call for Abstracts. Benytt skjema på nettsiden for Påmelding. Eventuelle spørsmål kan rettes til conference@nobim.no.

Frister:

Innsending: 30. juni 2021 6. august 2021

Påmelding: 30. august 2021

28. januar 2021

For andre gang på rad holdes Generalforsamling via videokonferanse. Innkalling finnes her.

25. mai 2020

På Generalforsamlingen ble det vedtatt at NOBIM endrer navn. "Mønstergjenkjenning" endres til "Maskinlæring". Det nye navnet er dermed "Norsk forening for bildebehandling og maskinlæring" som kan forkortes til NOBIM.

25. mai 2020

Generalforsamling holdes for første gang i NOBIM-historien via videokonferanse. Se her for innkalling (vedlegg). Møtet blir holdt på Zoom.

Hva gjør vi?

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller maskinlæring. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og maskinlæring. Et perfekt sted for networking.

Neste NOBIM-konferanse vil bli holdt på Gardermoen, Oslo Lufthavn, 13.-14. september 2021.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

SCIA 2019 ble holdt i Norrköping, Sverige.

Bli Medlem?

Medlemmer i NOBIM får tilsendt informasjon om arrangementer, stillingsannonser og annen relevant informasjon. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.

Bedriftsmedlemer får gratis stilling-ledig-annonsering på våre nettsider og via e-post.

Medlemskapet koster kr. 200 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 1500 for bedriftsmedlemskap.

For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til styret@nobim.no

NOBIM 2022