Norsk Forening for Bildebehandling og Maskinlæring

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og maskinlæring. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og maskinlæring, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

Aktuelt

28. mai 2021

For andre gang på rad holdes Generalforsamling via videokonferanse. Innkalling finnes her.

25. mai 2020

På Generalforsamlingen ble det vedtatt at NOBIM endrer navn. "Mønstergjenkjenning" endres til "Maskinlæring". Det nye navnet er dermed "Norsk forening for bildebehandling og maskinlæring" som kan forkortes til NOBIM.

25. mai 2020

Generalforsamling holdes for første gang i NOBIM-historien via videokonferanse. Se her for innkalling (vedlegg). Møtet blir holdt på Zoom.

25-26. mai 2020

NOBIM arrangerer NOBIM-konferansen på Park Inn by Radisson, Oslo Lufthavn. Call for abstracts kan lastes ned her. Frist for innsending er 24. april.

Utsatt på grunn av Corona-viruset. Fortrinnsvis til høsten. Vi kommer tilbake med informasjon når situasjonen har roet seg.

17. april 2020

Kveldsseminar i Stavanger fredag 17. april. Detaljer kommer senere.

Avlyst grunnet Corona-viruset.

Hva gjør vi?

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller maskinlæring. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og maskinlæring. Et perfekt sted for networking.

Neste NOBIM-konferanse vil bli holdt på Gardermoen, Oslo Lufthavn, 25.-26. mai 2020.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

SCIA 2019 ble holdt i Norrköping, Sverige.

Bli Medlem?

Medlemmer i NOBIM får tilsendt informasjon om arrangementer, stillingsannonser og annen relevant informasjon. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.

Bedriftsmedlemer får gratis stilling-ledig-annonsering på våre nettsider og via e-post.

Medlemskapet koster kr. 200 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 1500 for bedriftsmedlemskap.

For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til styret@nobim.no

NOBIM 2018