Norsk Forening for Bildebehandling og Mønstergjenkjenning

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og mønstergjenkjenning. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og mønstergjenkjenning, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

Aktuelt

12.-13. mars 2018

NOBIM arrangerer NOBIM-konferansen på Hafjell hotell. Mer informasjon: Call for abstracts. Innsending og påmelding sendes til conference@nobim.no. Frist for innsending av abstracts: 12. februar. Frist for påmelding: 1. mars

16. november 2017

I samarbeid med Unsupervised Learners inviterer NOBIM til kveldsseminar på Universitetet i Tromsø. Temaet er "Introduction to symbolic programming in TensorFlow". Mer informasjon under her

30. august 2017

NOBIM holdt generalforsamling onsdag 30. august. Referatet kan leses her.

12.-14. juni 2017

SCIA 2017 ble arrangert i juni. Der ble totalt 87 bidrag presentert. NOBIM gratulerer vinnerene av "Tobii best paper award", "Best Phd Student paper award" og "Best PhD Nordic PhD Thesis Award":

  • Tobii Best Paper award: Markus Ylimaki, Juho Kannala og Janne Heikkila med "Robust and Practical Depth Map Fusion for Time-of-Flight Cameras"
  • Best PhD Student Paper award: Michael Kampffmeyer, Sigurd Løkse, Filippo M. Bianchi, Robert Jenssen, and Lorenzo Livi med "Deep Kernelized Autoencoders"
  • Best PhD Nordic PhD Thesis award: Çağlar Aytekin (Tampere University of Technology) med "A Quantum Mechanical Spectral Graph Partitioning Method for Salient Object Detection"

Hva gjør vi?

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller mønstergjenkjenning. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.

Neste NOBIM-konferanse vil bli holdt i 2018

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

SCIA 2017 ble holdt i Tromsø, Norge.

Bli Medlem?

Medlemmer i NOBIM får tilsendt informasjon om arrangementer, stillingsannonser og annen relevant informasjon. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.

Bedriftsmedlemer får gratis stilling-ledig-annonsering på våre nettsider og via e-post.

Medlemskapet koster kr. 150 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 600 for bedriftsmedlemskap.

For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til styret@nobim.no

NOBIM 2018