Norsk Forening for Bildebehandling og Maskinlæring

NOBIM er et fagforum for bildebehandling og maskinlæring. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor bildebehandling og maskinlæring, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem som søker etter løsninger på spesifikke problemer.

Aktuelt

25. mai 2020

På Generalforsamlingen ble det vedtatt at NOBIM endrer navn. "Mønstergjenkjenning" endres til "Maskinlæring". Det nye navnet er dermed "Norsk forening for bildebehandling og maskinlæring" som kan forkortes til NOBIM.

25. mai 2020

Generalforsamling holdes for første gang i NOBIM-historien via videokonferanse. Se her for innkalling (vedlegg). Møtet blir holdt på Zoom.

25-26. mai 2020

NOBIM arrangerer NOBIM-konferansen på Park Inn by Radisson, Oslo Lufthavn. Call for abstracts kan lastes ned her. Frist for innsending er 24. april.

Utsatt på grunn av Corona-viruset. Fortrinnsvis til høsten. Vi kommer tilbake med informasjon når situasjonen har roet seg.

17. april 2020

Kveldsseminar i Stavanger fredag 17. april. Detaljer kommer senere.

Avlyst grunnet Corona-viruset.

11-13. juni 2019

SCIA 2019 ble arrangert i Norrköping, Sverige. NOBIM gratulerer følgende prisvinnere:

  • Nordic Thesis Award 2017-2018: Martin Danelljan med "Learning Convolution Operators for Visual Tracking",

  • SCIA 2019 Springer best paper award: Phong Nguyen-Ha, Lam Huynh, Esa Rahtu, og Janne Heikkilä med "Predicting Novel Views Using Generative Adversarial Query Network"

  • SCIA 2019 Honorable mention: Erik Bylow, Robert Maier, Fredrik Kahl og Carl Olsson med "Combining Depth Fusion and Photometric Stereo for Fine-Detailed 3D Models".

12.-13. mars 2018

NOBIM arrangerer NOBIM-konferansen på Hafjell hotell. Mer informasjon: Call for abstracts. Innsending og påmelding sendes til conference@nobim.no. Frist for innsending av abstracts: 12. februar. Frist for påmelding: 1. mars

16. november 2017

I samarbeid med Unsupervised Learners inviterer NOBIM til kveldsseminar på Universitetet i Tromsø. Temaet er "Introduction to symbolic programming in TensorFlow". Mer informasjon under her

Hva gjør vi?

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller maskinlæring. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt.

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og maskinlæring. Et perfekt sted for networking.

Neste NOBIM-konferanse vil bli holdt på Gardermoen, Oslo Lufthavn, 25.-26. mai 2020.

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

SCIA 2019 ble holdt i Norrköping, Sverige.

Bli Medlem?

Medlemmer i NOBIM får tilsendt informasjon om arrangementer, stillingsannonser og annen relevant informasjon. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.

Bedriftsmedlemer får gratis stilling-ledig-annonsering på våre nettsider og via e-post.

Medlemskapet koster kr. 200 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 1500 for bedriftsmedlemskap.

For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til styret@nobim.no

NOBIM 2018