Курс № 7

Впровадження STEM-технології в освітній процес

Термін навчання : 11 - 29 жовтня 2021 року (3 тижні).

Загальний навчальний обсяг - 30 годин (1 кредит ЄКТС).

Мета: Формування цифрової та професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти щодо створення та використання інноваційного навчального середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасних методик забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями.

Формування практичних навичок щодо використання STEM-технології під час освітнього процесу, розгляд можливості підвищення мотиваційного потенціалу здобувачів освіти шляхом експериментальної та проєктної діяльності. Ознайомлення з готовими STEM-ідеями, розробками STEM-уроків та STEM-проєктів.

Тема 1 Сучасні освітні тенденції STEM, STEAM, STREAM. Нормативно-правова база щодо впровадження STEM-технології в освітній процес. (2 години)

Тема 2 STEM-урок: від ідеї до навчально дослідної та творчо експериментальної діяльності здобувачів освіти. Організація STEM-екскурсії. (8 годин)

Тема 3 Мейкерство як інноваційний підхід впровадження STEM-освіти. (2 години)

Тема 4 STEM-проєкт як запорука розвитку навичок XXI століття. (8 годин)

Тема 5 Організаційно-методичні аспекти планування STEM-тижня в закладі освіти. (8 годин)

Тема 6 Безкоштовні ресурси із ідеями для STEM-, STEAM-, STREAM-діяльності. (2 години)

"Впровадження STEM-технології в освітній процес"

По завершенню навчання ви дізнаєтесь про:

- передумови та шляхи впровадження STEM-освіти в українському освітньому просторі;

- сучасні тенденцій розвитку освітнього процесу;

- способи реалізації інтегрального підходу в навчанні здобувачів освіти;

- особливості та етапи планування STEM-уроків та STEM-проєктів;

- організаційно-методичні аспекти планування STEM-тижня в закладі освіти.

По завершенню навчання ви вмітимете:

- використовувати сучасні STEM-технології під час освітнього процесу;

- використовувати STEM-уроки та STEM-проєкти для підвищення ефективності процесу навчання та мотивації сучасного здобувача освіти;

- продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань;

- формувати в здобувачі освіти здатність аналізувати , досліджувати та креативно мислити;

- організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах.