Nejlepší Startupy ČR

Cílem projektu NejStartupy je vytvořit seznam nejúspěšnějších startupů posledních 10ti let. Nyní hledáme firmy založené v letech 2007 - 2016. Seznam bude každoročně aktualizován.

Projekt vzniká v rámci disertační práce Michala Andery z Katedry podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze. Hledá odpověď na otázku, jaké jsou nejúspěšnější české firmy a co stojí za jejich úspěchem. Seznam bude veřejně dostupný a měl by sloužit jako inspirace pro nové inovativní podnikatele.