Om DOSS

Nätverk för samtidsdokumentation

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentation vid kulturhistoriska museer.

 

DOSS främsta syfte är att arbeta för att synliggöra och stärka samtidsdokumentationens position på landets kulturhistoriska museer, och inom museisektorn i stort. Dialog och samverkan med externa parter, organisationer och nätverk är därför en viktig del av nätverkets arbete.


DOSS arbetar också för att främja möjligheten till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande yrkesverksamma sinsemellan i frågor som rör museernas dokumentationer, undersökningar och insamlingar av samtiden. 


DOSS drivs genom en roterande styrgrupp bestående av representanter för kulturhistoriska museer som bedriver samtidsdokumentation.


Headerbild:    Paus i arbetet med att plocka flyghavre på Stora Bärsta, Uppsala-Näs socken, Uppland. Foto: Ulrich Lange, Upplandsmuseet, CC-NY-NC-ND. https://digitaltmuseum.se/011013969119/paus-i-arbetet-med-att-plocka-flyghavre-pa-stora-barsta-uppsala-nas-socken