Om DOSS

Nätverk för samtidsdokumentation

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsinsamling museer och arkiv. DOSS verkar för en kunskapsuppbyggnad och ett erfarenhetsutbyte kring de kulturhistoriska museernas undersökningar och insamlingar med utgångspunkt i samtiden. DOSS arrangerar varje år ett Höstmöte, en konferens som belyser olika samtids- och samhällsaktuella ämnesområden.


Headerbild:    Paus i arbetet med att plocka flyghavre på Stora Bärsta, Uppsala-Näs socken, Uppland. Foto: Ulrich Lange, Upplandsmuseet, CC-NY-NC-ND. https://digitaltmuseum.se/011013969119/paus-i-arbetet-med-att-plocka-flyghavre-pa-stora-barsta-uppsala-nas-socken