Hvem er vi

Najad klubben har eksisteret siden 1985. Foreningens formål er at skabe fællesskab for Najad sejlere, med festligt samvær og udveksling af erfaringer. Alle medlemmer får udleveret en klubstander, så vi kan finde hinanden i havnene.

Se klubbens vedtægter.

Al kommunikation til klubben foregår via email najadklubben@gmail.com eller via kommentarer på Facebook.


Generalforsamling og Pinsetræf foregår hvert år i Ballen på Samsø. Se beskrivelse af Pinsetræf.

Medlemmer kan rekvirere en Medlemsliste hos bestyrelse, her kan de se navne og telefonnr. samt Najad model og hjemhavn på øvrige medlemmer.

Kontingent er 300 kr. årligt, som opkræves i januar/februar.

Bestyrelsen består af 3 handlekraftige kvinder:

                 Jette                                                 Jytte                                                      Jørli 

              Kasserer                                     Bestyrelsesmedlem                                 Formand   


Hvis I ønsker optagelse i klubben, så se siden Nyt medlem