PROPOZICE Seriálu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Hrací místa: Červený Kostelec Sokolovna Sport, Horní Radechová Obecní hospoda, Hronov Prajzko, Náchod Murphy´s bar, Provodov-Šonov Obecní hostinec (hrací místa se pravidelně střídají, konkrétněji v sekci Termíny)

 • Termíny: každé úterý od 8. 3. do 29. 11. 2022 (pozor, ne každý v termínu hraný hlavní turnaj je otevřený pro všechny výkonností kategorie, viz následující odstavce a sekce Termíny)

 • Časy: zahájení turnajů vždy v 18:00 (prezence / registrace 17:30 - 18)

 • Startovné: 50 Kč za hráče a kredity se vhazují (v ceně startovného je vždy hlavní i bonusový turnaj), hráči hrající pouze bonusový turnaj platí startovné 20 Kč, startovné do turnajů hraného v termínu vyhodnocení žebříčků zdarma

 • Termín vyhodnocení žebříčků a předání odměn: 6. 12. 2022 od 18:00 v Obecním hostinci Provodov-Šonov

 • Technická ustanovení:

  • každý účastník musí vlastnit registrační číslo UŠO = kód CZE000000 (je možné vygenerovat online na portále turnaje.org)

  • seriál se skládá z celkem až 78 turnajů z nichž je:

   • 1) 19 hlavních pro kategorii B+ (tj. hráči kategorie B, C, D, bez kategorie a ženy bez rozdílu)

   • 2) 20 hlavních pro kategorii Open (všichni hráči a hráčky bez rozdílu kategorií)

   • 4) až 39 bonusových (všichni hráči a hráčky bez rozdílu) hraných v případě zájmu po nebo v průběhu hlavních turnajů

  • vedeno bude celkem 5 místních žebříčků a to:

   • 1) pro kategorii D+ (tj. muži kategorie D a bez kategorie)

   • 2) pro kategorii C (tj. muži kategorie C)

   • 2) pro kategorii B (tj. muži kategorie B)

   • 3) pro kategorii A (tj. muži kategorie A)

   • 4) pro kategorii ženy (všechny dámy bez rozdílu kategorií)

  • systém zařazování hráčů do jednotlivých kategorií se řídí pravidly UŠO (ověřit kategorii je možné na portále turnaje.org)

  • všechny turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO)

  • turnaje hlavní se obvykle hrají švýcarským systémem hra 301 DO na 3 hrané legy (pokud je však součet hráčů 6x větší než počet funkčních terčů hraje se na 2 hrané legy)

  • turnaje bonusové se obvykle hrají systémem DKO hra dle rozhodnutí rozhodčího na 1 vítězný leg

  • při rovnosti bodů v žebříčcích rozhoduje více lepších umístěních v turnajích dle následující posloupnosti: 1) kat. Open, 2) kat. B+

  • hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění propozic/pravidel během seriálu (rozhodující jsou propozice uveřejněné na webu nachodka.navrchol.cz)

TURNAJE KATEGORIE B+

 • turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám mimo mužů s aktuálně přidělenou kategorií A dle pravidel UŠO (ověřit kategorii je možné na portále turnaje.org)

 • bodování za umístění v turnajích: 500 bodů za účast (BÚ), body pro vítěze (BV) ve výši odpovídající modelu DKO při stejné účasti (PÚ = počet účastníků), za každou pozici body vyplývající z výpočtu (BV - BÚ) děleno (PÚ mínus 1)

 • nejlepších 13 výsledků se započítává do žebříčků kat. B, kat. C, kat. D+ a kat. ženy (nezapočítávají se však do žebříčku kat. A)

TURNAJE KATEGORIE OPEN

 • turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií

 • bodování za umístění v turnajích: 750 bodů za účast (BÚ), body pro vítěze (BV) ve výši odpovídající modelu DKO při stejné účasti (PÚ = počet účastníků), za každou pozici body vyplývající z výpočtu (BV - BÚ) děleno (PÚ mínus 1)

 • nejlepších 13 výsledků se započítává do žebříčků všech kategorií

TURNAJE BONUSOVÉ (DOPLŇKOVÉ)

 • turnaje jsou určeny všem hráčům a hráčkám bez rozdílu kategorií

 • bodování za umístění v turnajích: 30 bodů za účast, 20 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 230 bodů za turnaj)

 • nejlepších 20 výsledků se započítává do žebříčků všech kategorií

 • turnaje se hrají pouze v termínech konání hlavních turnajů NáChodky (po jejich skončení nebo v průběhu)