טכנולוגי נעמת חולון

טעימות מחיי היום יוםשר החינוך מברך את תלמידי בית הספר

2017-12-27-AUDIO-00003677.mp3

ציון יום המאבק באלימות נגד נשים 25 בנובמבר

משפט מבוים לאליהוא הנביא במוזאון הרצות הנקרא בירושלים

ציירה גל גולדנברג

תנך.avi

ביקור מגמת יזמות במשרדי ברשת נעמת

תלמידי כיתת תקשוב מפעילים חדר מחשבים בקהילה

יום גיבוש מגמת צילום