Artikler

Stedet Myrvoll fyller 100 år i 2019. Da blir det feiring!

Myrvoll stasjon anno 1919 ble starten på alt som har skjedd her på Myrvoll. Nå skal vi planlegge, skape innhold og mange aktiviteter som vi i fellesskap kan glede oss over. Vi trenger og ønsker en engasjert jubileums gruppe som kan hjelpe styret med planleggingen av feiringen. Bli med og bidra til en fin feiring og et godt naboskap! Vi har en del historiske bilder, men trenger flere. Send bilder til: post@myrvollvel.no

Støyproblemene på Myrvoll med Kurud Skytterbane.

Jarle Jodnes fra Myrvoll vel var på fellesmøte i Oppegård Kommune den 8.1.18 angående Kurud skytterbane. Denne utfordrende saken er i en positiv prosess med utsikter til god og permanent løsning. Kommunen har et politisk krav. De får ikke lov å selge Kurud-skog før støyproblemet er løst. Kjell Arne Bratlie på Kurud gård ønsker å kjøpe hele Kurud-skogen og la frem gode og konkrete planer på møtet. Man ønsker å gjennomføre dette i 2018. Den gode dialogen med kommunen fortsetter. Kommunen vil også innkalle Myrvoll vel til nytt fellesmøte. Det er en viktig sak for velforeningen og Myrvoll beboerne at kommunen står på vår side for å løse denne krevende saken.

Utbygging av trelasttomta.

Styret i Myrvoll vel har vært i møte med Bolig & Eiendomsutvikling AS (Beu) for informasjon om utbyggingen på Trelasttomta. Vi ønsker å informere Myrvollbeboere om fremdrift og utvikling som vil vedvare 7-8 år frem i tid. Det første byggetrinnet er Centralen som kommer til å ligge i hjørnet ved rundkjøringen, langs jernbanen og inn i området. Arkitektene og utbyggeren tenker hele tiden nytt for at stedet skal få atmosfære og funksjonalitet i fremtiden. Myrvoll Torg vil etter hvert bli et samlingspunkt med kafé og andre aktiviteter for alle Myrvoll beboere. Sitat:

Tanken var at beboerne skulle føle at de får sitt eget sted, skjermet og i grønne omgivelser. Men prosjektet måtte ta høyde for urbane beboere med høye krav, med en aktiv, sosial og gjerne grønn livsstil. Dette var rammebetingelsene som arkitektene jobbet etter da vi begynte å skissere opp det som skulle bli Centralen.

Vi ønsker å forebygge innbrudd i nærmiljøet.

Myrvoll vel samarbeider med en gruppe som jobber med forebyggende tiltak for å unngå innbrudd i nærmiljøet. Det skal bli en app med varsling til naboene ved unormal aktivitet. Etter hvert vil vi spørre om medlemmer ønsker å være med på et prøveprosjekt for å kvalitetssikre tjenesten. Send mail til post@nabohjelp.net