Myrvoll vel "Fjelltun"

Velforeningens formål er å ivareta beboernes felles interesser i området. Det legges bl.a. stor vekt på å ivareta det trygge og gode bomiljøet. Myrvoll Vel eier forsamlingslokalet "Fjelltun", og det er styret som administrerer driften av dette.

Alle grunneiere og beboere kan bli medlemmer av Myrvoll Vel og med medlemskapet støtter du et aktivt nærmiljø.

Leie av lokale:

Fjelltun har et flott utleielokale, og med meget gode leiepriser for både medlemmer og ikke medlemmer. Mer informasjon om lokalet, ledige datoer og bilder finner du her.

Myrvoll feirer 100 år i 2019. Jubileumet markeres fredag 24 mai, lørdag 25 mai og søndag 26 mai 2019. Mer informasjon og program finner du under fanen "Myrvoll 100 års jubileum".

Du finner oss på facebook, "Myrvoll Vels venner".