Middle Years Programme

II LO Białystok

Uczennice II LO napisały i nagrały piosenkę promującą program MYP w szkole.

Zachęcamy do wysłuchania!

Śpiew: Kamila Kosińska

Gitara: Natalia Malinowska


Text:Reflecting on life

We are our guides

When someone has doubts

Inquires till finds
Balanced in every branch

Thinking even during lunch.

Open to every mind

Everybody's morals high

Students from the MYP are always on time

You can trust them whenever you need some advice

They will help you with your grief and make you smile

Come to our school to see that MYP's our life


Tekst piosenki:


Zastanawiamy się nad życiem

Jesteśmy swoimi przewodnikami

Kiedy ktoś ma wątpliwości

Szuka aż znajdzie


Zrównoważeni w każdej dziedzinie

Rozmyślamy nawet podczas obiadu

Otwarci na innych

Wszyscy mamy niezłomne zasady moralneUczniowie MYP są zawsze na czas

Możesz im zaufać zawsze, kiedy potrzebujesz porady

Pomogą Ci w smutku i sprawią, że się uśmiechniesz

Przyjdź do naszej szkoły i zobacz, że MYP to nasze życie

Program międzynarodowy Middle Years Programme (MYP)W czerwcu 2017 r. nasza placówka otrzymała status szkoły kandydującej do oferowania programu International Baccalaureate Middle Years Programme IB MYP światowej organizacji IBO International Baccalaureate Organization.


Program International Baccalaureate Middle Years Programme oferowany jest w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach na świecie dla uczniów w wieku 13-16 lat. Kształtuje on u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Absolwenci szkoły realizującej IB MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie. IB MYP korzysta ze szkolnych programów nauczania, co pozwala uczniom w pełni zrealizować polską podstawę programową i przygotować się do wszystkich wymaganych egzaminów zewnętrznych. MYP precyzuje zaś dość szczegółowo sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych w procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym. Zintegrowane nauczanie zakończone jest dodatkowo indywidualnym projektem w języku angielskim. Uczniowie realizują program w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej i będą mogli go kontynuować w kl. I i II Liceum. IB MYP jest też doskonałym wyborem dla uczniów planujących kontynuację nauki w klasie realizującej program Matury Miedzynarodowej IB Diploma Programme.


GRUPY PRZEDMIOTOWE W MYP

Language Acquisition

Klasa 2f1 o profilu międzynarodowym w miesiącach luty-kwiecień pracuje nad znaczeniem pojęć racjonalizmu i empiryzmu na lekcjach języka angielskiego.

Klasa 8 ab realizuje projekt międzynarodowy, w ramach którego wymienia się doświadczeniami z dziećmi z Kenii.


Grupa 2. klasy 7B na lekcjach języka polskiego przygotowała krótkie słuchowisko, w którym uczniowie wcielili się w bohaterów Dziadów cz. II Adama Mickiewicza. Przygotowywana w trudnych, pandemicznych warunkach adaptacja została fantastycznie zmontowana i zmiksowana przez Stanisława Kozłowskiego, który przygotował także projekt graficzny. Wszyscy uczniowie nagrywali swoje partie w domu, a jednak w tym fragmencie klasyka Mickiewicza wybrzmiewa wspólnotowość. Słuchając partii chóru można odnieść wrażenie, że naprawdę bierzemy udział w prasłowiańskim rytuale.

Matematyka jako nauka dostarcza nam narzędzi do wyciągania wniosków z przyjętych założeń.

Na lekcjach matematyki w MYP uczniowie poznają tajniki tej dziedziny poprzez projekty i prace zespołowe.

CHEMIA... straszą, że trudna? E tam- jest fascynująca i na pewno NIE NUDNA!!!

Na naszych lekcjach mieszamy, przelewamy, budujemy, eksperymentujemy, odkrywamy..

Lets explore it together!

ARTS

Taniec towarzyski to forma wyrazu, to pasja, to hobby, ale również zawód i wymagający sport turniejowy. Tańce towarzyskie różnią się od siebie elementami technicznymi, jak tempo, takt i kroki oraz praktycznymi, jak charakter tańca, ubiór czy muzyka. Ale mają jedną wspólną cechę, jaką jest nauka kreatywności.


Zajęcia muzyki i plastyki w programie MYP koncentrują się na rozwoju ucznia w zakresie szeroko rozumianego pojęcia sztuki. Sztuki, która daje wiele swobody, a zarazem nieograniczone możliwości poznawcze i twórcze. Uczy wrażliwości i pozwala na wyrażenie siebie takim, jakim się naprawdę jest.


Projekt MYP umożliwił młodzieży naszej szkoły poznanie technik pokazujących, jak media wpływają na opinię publiczną. Zadaniem uczniów było śledzenie różnych form przekazu oraz prowadzenie bloga o danej tematyce.

Myślę, że uczniowie klasy ósmej poradzili sobie z tym działaniem wyśmienicie - zobaczcie sami :)

Zadania podsumowujące wiedzę o świecie mo mieć postać gry. Na papierze, w formie elektronicznej, w formie jaką lubimy najbardziej. Wyzwania te uwolniły pokłady kreatywności i były okazją do pracy zespołowej.

Population Doom

Population

Millionaires


W programie MYP na lekcjach wychowania fizycznego zajmujemy się zagadnieniami związanymi z różnymi dyscyplinami sportu, ale również człowiekiem i otaczającym go światem. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat wpływu sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, jednocześnie ucząc się wspópłracy w zespole i odnajdując w sobie nowe zainteresowania i pasje.


W kontekście badania świadomości i skali zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów naszej szkoły, uczniowie na lekcjach informatyki przygotowali świetne plakaty oraz prezentacje.