tilbud

Diagnostikk og behandling av muskelskjelettplager

  • grundig anamnese og systematisk klinisk undersøkelse

  • umiddelbar avklaring av strukturelle forandringer med ultralyd, evtl. rekvisisjon av supplerende bildediagnostikk (røntgen, CT, MR)

  • behandlingsplanlegging - konservativ med trening, trykkbølge, evtl. injeksjon etter indikasjon: sklerosering, kortikosteroider, PRP (platerikt plasma)

  • viderehenvisning til vurdering for kirurgi ved behov