Utbildningsdag 2019-01-24

Digitala verktyg, tänkesätt och metoder i museisektorn 2019

Tänka digitalt 2019

Hur når vi publiken i digitala kanaler? Hur drar vi bäst nytta av digitala verktyg med små resurser? Vilka vanor och förväntningar har publiken?

Digitala verktyg, metoder och tänkesätt i museisektorn 2019 är rubriken på den utbildningsdag som Museinäverk Västernorrland nu bjuder in till. Syftet med dagen är att tillsammans utforska möjligheter med digitala verktyg, metoder och tänkesätt för Västernorrlands kulturarvsinstitutioner.

Målgrupp är i första hand personal vid nätverkets museer men dagen är också öppen i mån av plats för hembygdsföreningar och andra kultur- och kulturarvsinstitutioner i länet.

Dagen medfinansieras av Region Västernorrland med projektet ”Regionalt museinätverk”.

Dag

2019-01-24 kl. 09.30 till 15.30

Plats

Västernorrlands museum, Härnösand.

Kostnad

Dagen är kostnadsfri men att vi fakturerar 300 kr om du inte avbokar ditt deltagande minst 3 dagar i förväg.


Program

 • 09.30 Fika
 • 10.00 - 10.15 Introduktion, Jenny Samuelsson, museichef, Västernorrlands museum
 • 10.15-10.45 Vad är digitalt? Vad betyder samhällets digitalisering för museer?
 • 10.45-11.15 Det finns inga digitala utställningar
 • 11.15-11.20 Paus/bensträckare
 • 11.20-12.00 Dialog, delaktighet, medskapande, goda exempel
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-13.40 Startkit för att komma igång - små resurser och greppbara insatser
 • 13.40-14.10 Medskapande på Wikipedia
 • 14.10-14.30 Eftermiddagskaffe
 • 14.30-15.00 Digital insamling - exempel och verktyg
 • 15.00-15.30 Summering av dagen – panel och frågestund med föreläsarna


Anmälan: OBS Senast 18/1 kl. 12.00 !

Anmälan är nu stängd.


Föreläsare

Aron Ambrosiani, digital producent, Nordiska museet, Stockholm. Aron har lång erfarenhet av digitala lösningar i museisektorn. Han har bland annat producerat Nordiska museets nya mediaguide, skapat digitala lösningar för utställningar och driver projektet Skol-Wiki som bjuder in gymnasieelever att skriva på Wikipedia med museets samlingar som källmaterial.

Johan Belin, Creative Director på Dinahmoe, Stockholm. Johan driver en internationellt prisbelönt byrå som producerar digitala upplevelser och interaktiv video. Han har nyligen tagit fram en rapport för Statens Maritima museer om Dalarö dykpark som tar hänsyn till helhetsupplevelsen där både det fysiska besöket och digitala upplevelser bildar en sömlös helhet. Johan Belin höll också tidigare i år ett uppskattat föredrag på Historiska museet om digitalt och museer, för ett 80-tal deltagare.

Elisabeth Boogh, bildantikvarie med inriktning på digital insamling, Stockholms läns museum. Elisabeth deltar i det internationella forskningsprojektet Collecting Social Photography, som tar fram riktlinjer för museer att samla fotografi i en digital värld. Elisabeth har också tidigare drivit projektet Bilder för framtiden, finansierat av Kulturrådet, tillsammans med Malmö Museer.

Kajsa Hartig, chef för avdelningen Samlingar och kulturmiljöer, Västernorrlands museum. Kajsa har tidigare varit verksamhetsutvecklare på avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet, och föreläser nationellt och internationellt på området digitalt och museer. Kajsa är också projektledare för det internationella forskningsprojektet Collecting Social Photography.


Kontakt

För frågor om dagen kontakta kajsa.hartig@vnmuseum.se