Väärt info

KodukorD

Noortekeskuse kodukorra võib selgitada lahti talupoja tarkusega: "Käitu teistega nii, nagu sa tahad, et Sinuga käitutakse."

  • Noortekeskuses austatakse üksteist

  • Hoitakse puhtust

  • Kaaslastesse ja asjadesse suhtutakse hoolivalt

  • Kasutatakse vaid viisakat kõnepruuki

  • Muhu Noortekeskuses ja selle territooriumil on suitsetamine, alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamine ning samuti joobes viibimine keelatud.

  • Noortekeskuses viibiv isik on kohustatud alluma keskuse kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortekeskuse juhataja ning noorsootöötaja korraldustele nind täitma Eesti Vabariigi õigusakte.

Kasuliku infoga lingid

Muhu Vallavalitus www.muhu.ee

Noorte infoportaal www.teeviit.ee

Noorteagentuur www.euroopanoored.eu

Haridus- ja Noorteamet www.harno.ee

Eesti Nooreühenduste Liit www.enl.ee

Eesti Avatud Noorteühenduste Keskus www.ank.ee

Vaimne tervis www.peaasi.ee

Targalt internetis www.targaltinternetis.ee

Tark vanem www.tarkvanem.ee