Projektid


Aastatel 2017-2021 osales Muhu vald Muhu Noortekeskuse eestvedamisel Eesti Noorsootöö Keskuse algatatud Kohalike Omavalitsuste Koostöögruppide III laines, mis tähedas innovaatiliste lahenduste loomist noorsootöö arendamiseks ja igapäevatööks. Loodud sai lahenduses Arenguredel, Ressursipank, Infohunt ja Mono buss.


Tegevusi rahastatati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

2020 aasta lõpus toetas Haridus- ja Noorteamet Varaait konkursi raames Muhu Noortekeskuse ja Muhu Põhikooli ühisprojekti Näiteringile hoo andmiseks. Toetusega muretseti näiteringile erinevad vahendid.

Näiteringis osalemisel on võimalik õpilastel saada hindeid eesti keele, tööõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse tundidesse.

Sügisel 2020 viisid agarad Muhu noored läbi projekti „Muhu nutivabad tegevused“, millega laiendasid noortele võimalusi vaba aja veetmiseks ilma ekraanidet noortekeskuses. Projekt saab teoks tänu "Nopi Üles projektifondile. Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

Eesti Noorsootöö Keskuse toel viiakse Muhu Noortekeskuses sügisel 2019 läbi kaks Varaait projekti

  • Muhu Põhikooliga koos viiakse läbi formaalse ja mitteformaalse õppe lõimumise projekt "Muhu noortel näpud savisemaks". Projekti raames tekivad Muhu noortele lisavõimalused keraamikaga tegelemiseks. Koostöös kooliga viiakse läbi projektipäev, kus tutvutatakse keraamika seost erinevate õppeainetega. Õpilaste keraamikatunnist tehtut tunnustatakse ka formaalõppes.

  • Koostöös Orissaare Muusikakooliga luuakse võimalused muusikakooli klaveri eriala lastel harjutada klaverit noortekeskuses. Sellega hoiab noor kokku oma aega ja saab lisavõimaluse oma huvialaga tegeleda.

  • Alates 9. märtsist 2019 alustas Muhu Noortekeskuses piljardiõpe. Projekt "Muhu Piljardiõpe" saab teoks tänu "Nopi Üles projektifondile. Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.


  • Uued võimalused Ida-Saaremaale ja Muhusse

Alates 7.maist 2019 on võimalik kasutada kaasaegseid videomängude võimalusi Tornimäe, Orissaare ja Muhu Noortekeskustes. Tänu Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Avatud noortekeskuste projektikonkursile saavad 3 noortekeskust endale Xbox One S-i, Playstation 4 koos virtuaalreaalsusprillidega ja HTC Vive virtuaalreaalsusprillid koos rallitooli ja rooliga. Projekti eesmärk on tõsta noorte digipädevusi ja võimaldada ka maapiirkonna noortele ligipääsu ägedatele tänapäevastele võimalustele.