Clubblad "de Koerier

"de Koerier"

is het clubblad van AMCO.

Het wordt 3 keer per jaar uitgegeven.

Alle leden ontvangen gratis een exemplaar thuis.

In De Koerier komen alle zaken aan de orde die met AMCO te maken hebben.

Erg goed zijn de verslagen die diverse leden maken van tochten of excursies.