Rèpliques d'hidràulic antic/ Réplicas de hidráulico antiguo


Si vols rehabilitar qualsevol sòl hidràulic, podem fer-te una rèplica del taulell que ens portes.

Si deseas rehabilitar cualquier suelo hidráulico, podemos hacerte una réplica de la baldosa que nos traigas.

Taulell antic original Rèplica

Baldosa antigua original Réplica

Taulell antic original

Baldosa antigua original

Rèplica

Réplica