About me

Morpurgo Fotografie is an Intuitive photographer and digital dtp artist on the internet. He attends festivals, fun events and beautiful nature areas to shoot interesting photos for everyone to enjoy. He also makes 'commercial' digital art


** If you encounter errors or inaccuracies then you may of course indicate this to me so it can be chanced.

-------------

Dutch

Morpurgo Fotografie is een Intuïtief fotograaf en digitaal dtp artiest op het internet. Hij bezoekt festivals, leuke evenementen en mooie natuurgebieden om interessante foto's te maken voor iedereen om te genieten. Hij maakt ook 'commerciele' digitale kunst.


** Mocht je fouten of onjuistheden tegenkomen dan mag je dit natuurlijk aangeven dan worden die indien mogelijk aangepast.


Eljo A. Morpurgo

Free QR Code