About me

Morpurgo Fotografie is an Intuitive photographer and digital dtp artist on the internet. He attends festivals, fun events and beautiful nature areas to shoot interesting photos for everyone to enjoy. He also makes 'commercial' digital art


** If you find any errors or inaccuracies, please contact me so it can be corrected.

-------------

Dutch

Morpurgo Fotografie is een Intuïtief fotograaf en digitaal dtp artiest op het internet. Hij bezoekt festivals, leuke evenementen en mooie natuurgebieden om interessante foto's te maken voor iedereen om te genieten. Hij maakt ook 'commerciele' digitale kunst.


** Mocht je fouten of onjuistheden tegenkomen neem dan contact met op zodat het kan worden aangepast.


Eljo A. Morpurgo

Free QR Code