MOLNÁR ATTILA KÁROLY   EN

Összefoglaló biográfia  >>

Dr. Molnár Attila Károly 1969-ben született Budapesten. Első diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte 2014-ben andragógia alapszakon. 2016-ban andragógia mesterszakon szerzett egyetemi diplomát szintén az ELTE PPK-n. 2006 óta általános és középiskolás korú, illetve felnőtt tanulók tanulástámogatásával foglalkozik, 2016-tól tanulásmódszertani tanácsadóként tevékenykedik. Doktori diplomáját 2022-ben szerezte meg az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában az Andragógia doktori program keretén belül. A börtönökben élő elítéltek reintegrációja iránti elkötelezettségétől hajtva, kutatási témájához kapcsolódva több, a börtönnevelést támogató munkában is részt vesz, rendszeresen tart csoportfoglalkozásokat felnőtt fogvatartottak számára. Magyarországi és külföldi büntetés-végrehajtási intézetekben és egyetemeken folytat tudományos kutatásokat a társadalomba való visszailleszkedést támogató andragógiai módszerek fejlesztésére. Konferencia-előadásai, tanulmányai és könyvrészletei magyar és angol nyelven jelennek meg, kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon mutatja be. Börtönkutatásai során kialakított szakmai kapcsolatai:
• Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete,
• Magyar Pedagógiai Társaság,
• Összefogás a Börtönügyért Egyesület,
• Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete,
• Magyar Börtönügyi Társaság,
• Magyar Kriminológiai Társaság,
• A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület.