Achtergrond

Een cocreatie tussen stad Vilvoorde, SAAMO Vlaams-Brabant & de buurtbewoners van Broek

De Samentuin in het park ‘De Loodstuin’ kwam er op initiatief van SAAMO Vlaams-Brabant en de buurtbewoners van wijk Broek. Sinds 2015 wordt SAAMO door stad Vilvoorde ingezet om de buurtbetrokkenheid bij het stadsvernieuwingsproject ‘Watersite’ in goede banen te leiden. SAAMO tracht de noden van de buurtbewoners in kaart te brengen, en gaat samen met de buurt aan de slag om een leefbare wijk voor iedereen mogelijk te maken.

In 2017 leidde de samenwerking tussen SAAMO Vlaams-Brabant en de buurtbewoners tot de creatie van een moestuin, die nu ook wel de naam ‘samentuin’ draagt. De opstart van de samentuin komt voort uit de vraag van buurtbewoners naar groene ruimte, gezonde voeding en mogelijkheden tot bewegen. Vele bewoners hebben geen tuin, maar hebben wel goesting om aan de slag te gaan met hun groene vingers.


Een sociaal project met een maatschappelijk doel

We willen met de samentuin kansen creëren voor mensen voor wie een groene, gezonde open ruimte niet meteen toegankelijk is. Iedereen heeft het recht op gezonde voeding, op ruimte om te bewegen, en op een groene en gezonde omgeving. Door de opstart van een Samentuin in een wijk als Broek waar de groene ruimte schaars is, trachten we hieraan tegemoet te komen. In de tuin is iedereen welkom om van het groen te genieten, om de handen uit de mouwen te steken, en gezonde, ecologische groenten te oogsten.


We kozen niet zomaar voor een tuin, maar wel voor een SAMENtuin. Dit project wil namelijk ook bijdragen aan de gemeenschapsvorming en het versterken van de sociale cohesie in de multiculturele wijk Broek. Daarom kozen we voor een gedeelde tuin waar mensen samen in werken, samen leren, samen oogsten en samen plezier maken. Niemand heeft er zijn eigen perceel, alles is van iedereen. Dit brengt niet alleen mee dat er ruimte is voor uitwisseling, ontmoeting en amusement, het brengt ook praktische voordelen met zich mee. Zo hoef je je geen zorgen te maken of je plantjes water krijgen als je op vakantie bent. Ook kan het werk verdeeld worden naargelang ieders capaciteit. Materiaal wordt aangekocht door SAAMO en wordt gemeenschappelijk gebruikt. De oogst wordt tenslotte verdeeld waardoor je nooit met een overaanbod zit.


De Samentuin is georganiseerd volgens de principes van de permacultuur. Permacultuur is een filosofie van werken mét in plaats van tegen de natuur; van langdurige en doordachte observatie in plaats van langdurige en onnadenkende arbeid; en van het kijken naar planten en dieren in al hun functies in plaats van een gebied als een monocultuur-systeem te zien. Met behulp van Steven, zelfstandige tuinman in bijberoep en bezieler van Plant-Aardig, trachten we de principes van permacultuur over te brengen naar de mensen die mee komen helpen in de tuin. Er is ruimte voor uitwisseling: Steven leert de tuinders heel wat bij over hoe we groenten kunnen telen met respect voor de natuur, en de tuinders leren Steven iets bij over gewassen en landbouwtechnieken uit hun eigen cultuur. Door deze kennisoverdracht en de hulp van Steven, trachten we de tuinders zelfredzaam te maken. Ze leren hoe ze op een duurzame manier groenten kunnen telen, ze leren nieuwe gewassen kennen, gaan naar huis met groenten die ze voordien nog niet kenden,... Het informeel leren staat centraal in de samentuin.Wil je graag meer weten over de uitdagingen en kansen die de transitie in de wijk Broek met zich meebrengt, en hoe we daar met SAAMO mee omgaan? Bekijk dan eens deze video die tot stand kwam met behulp van de buurtbewoners: