Beats & Tracks

I detta arbetsområde får du lära dig att bygga egna loopar med midi. Du bygger stegvis en komposition på fyra takter innehållande:

  • slagverkstämma,
  • ackordsstämma,
  • basstämma
  • melodistämma.
2018 Klas Mattiasson