Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Warszawski wraz z Instytutem Nauk o Żywności SGGW oraz Sekcją Młodej Kadry Naukowej PTTŻ mają zaszczyt zaprosić do udziału w

XXVII Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej

„Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość”

oraz

Xth International Session of Young Scientific Staff

„Food Science Development. Sustainable Future”

 

która odbędzie się

w dniach 11-12 maja 2023 roku

na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (bud. 32)

 

Sesja objęta jest patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego.


Tematyka:

Konferencja będzie składała się z sekcji polskojęzycznych oraz anglojęzycznych. Istnieje możliwość prezentacji jednego doniesienia naukowego w formie referatu i/lub posteru. W trakcie konferencji przewidziane są referaty plenarne zagranicznych oraz polskich gości oraz bezpłatne warsztaty naukowe. Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w książeczce streszczeń. Na podstawie wygłoszonych doniesień, Komitet Naukowy wyłoni prace, które będą mogły zostać opublikowane (po pozytywnej recenzji) w uznanych czasopismach naukowych. Każdy uczestnik konferencji ma możliwość bezpłatnej publikacji artykułu w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ (20 pkt MEiN).

Miejsce obrad: 

Konferencja odbędzie się na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wWarszawie 

ul. Nowoursynowska 159c 

02-776 Warszawa 


Kontakt: 

e-mail: smkn2023@sggw.edu.pl 


Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/549801/2022 w ramach środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach programu „Doskonała Nauka”. Nazwa projektu „XXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej”.