MIU

MALJAT

MUSKARIT

MUSA-NEPSYT

MIU Muskarit

MUSIIKKI ON KUIN AURINKO

-SEN SÄTEET VOIVAT KOSKETTAA KAIKKIA KEHITYKSEN ALUEITA (Donna Wood)

KOKONAISVALTAISELLA KASVUN TUKEMISEN AJATTELULLA JA POSITIIVISELLA OTTEELLA TOTEUTETTUA MUSIIKKIKASVATUSTA.

Aikuiskoulutusta

Tilauksesta musiikkikasvatuskoulutusta varhaiskasvatuksen väelle.

Tulossa uusia tuulia ratkaisukeskeiseen viitekehykseen sisältyen. Työhyvinvointia, musiikkia, kuvallista ilmaisua sekä tunnetaitoja tilaajan määrittelemän ajan ja tarpeen mukaan!

Laululeikkihetket

Iloa, osallisuutta ja virtaavaa yhteistä energiaa esim. päiväkodeille arjen piristykseksi ja kenties uusille ideoille. Hetki suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan teema ja/tai tavoite huomioiden.

180 € (sis. alv) n. 30 min.

(Kerava/Järvenpää/Etelä-Tuusula, muut kunnat sovitusti)

MIU Maljat

ÄÄNIMALJAT OVAT KÄSIN USEASTA ERI METALLISTA TAOTTUJA KAUNISSOINTISIA SOITTIMIA, JOITA SOITETAAN PEHMEÄLLÄ MALLETILLA MALJAN KYLKEEN KUMAUTTAEN. MALJOJEN SOINTI RESONOI KEHON KANSSA KULLOISENKIN YKSILÖLLISEN OLOTILAN MUKAAN, JA ÄÄNIEN AALLOT HOIVAAVAT NÄIN LEMPÄSTI KEHOA JA MIELTÄ. PEHMEÄT ÄÄNET MUISTUTTAVAT SIKIÖAIKAISTA KOHDUN SISÄISTÄ ÄÄNIMAAILMAA, JA AUTTAVAT NÄIN SAAVUTTAMAAN RENTOUTUMISEN POHJALLE PERUSLUOTTAMUKSEN TUNTEEN. (Enemmän äänimaljoista www.medi-sound.fi )

TARJOAMANI ÄÄNIMALJARENTOUTUKSET OVAT TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVIA RENTOUTUSMUOTOJA, EIKÄ NIILLÄ OLE USKONNOLLISTA TAI FILOSOFISTA TARKOITUSPERÄÄ.

Sointukylpy

Sointukylpy voidaan toteuttaa ryhmälle. Kylvyn aikana makoillaan mukavasti lattialla kukin omalla alustallaan tai istutaan mahdollisesti tilassa olevilla istuimilla.

Tarjoamassani sointukylvyssä käytetään tarkasti valmistettuja ja erittäin hyvin resonoivia Peter Hess terapiaäänimaljoja. Lisäksi mukana on useimmiten konserttikantele, jonka kauniit äänet virittyvät miellyttävästi äänimaljojen lomaan. Kantele suomalaisena kansallissoittimena antaa oman säväyksensä soivaan harmoniseen äänimaisemaan.

”Kun järveen pudotetaan kivi, muodostuu renkaita, jotka leviävät kaikkialle vedessä. Veden jokainen molekyyli laitetaan liikkeeseen. Sama tapahtuu äänimaljarentoutuksen aikana kehossa, jonka koostumus on 70-80% nestemäinen. Lempeät äänivärähtelyt leviävät kehon nesteiden kautta kudoksiin, lihaksiin ja jänteisiin, luustoon ja elimiin, stimuloiden koko kehoa – jännitykset ja tukokset voivat vapautua lempeästi. Tämän voi myös tuntea: mitä vapaammaksi keho tulee, sitä laajemmalla alueella äänivärähtelyn voi tiedostaa.” (Medi-Sound Ky)

250 € tilattuna paikan päälle (sis. alv)

Sisältää tarvittaessa alustat, viltit ja tyynyt kahdeksalle hengelle.

Kesto noin 60 min. alustuksineen ja lopetuksineen.

Kerava/Järvenpää/Etelä-Tuusula, muut kunnat sovitusti.

40 € / henkilö (2 henk.) Lahelan toimipisteessä (sis. alv)

30 € / henkilö (3-6 henk.) Lahelan toimipisteessä (sis. alv)

Äänimaljahieronta

Yksilöllisessä äänimaljahieronnassa asetutaan mukavaan asentoon makuulle mukavissa omissa vaatteissa. Äänimaljat asetetaan keholle ja niitä soitetaan kehon päällä. Yksilöllisen äänimaljarentoutuksen voi toteuttaa myös asiakkaan istuessa, maljojen soidessa ympärillä.

Äänimaljahierontaa ja sointukylpyä voidaan yhdistää vaikkapa kahdelle ihmiselle kerrallaan (Kysy hinta.)

60 min. äänimaljahieronta, maljat soivat noin 40 min. 60 € (sis. alv)

Lahelan toimipisteessä (tai erikseen sovittuna paikan päälle tilattuna, kysy hinta.)

Mahdollisuus myös lyhyempiin yksilöllisiin rentoutuksiin, esim.työpäivän lomaan tykytoimintana.

MIU Musa-nepsyt

IHAN OMAT MUSKARIHETKET!

RATKAISUKESKEISTÄ YKSILÖLLISTÄ NEPSYVALMENNUSTA MUSIIKIN KEINOIN NEUROPSYKIATRISIA PIIRTEITÄ OMAAVILLE TAI OMAAMATTOMILLE NOIN 5-10-VUOTIAILLE LAPSILLE.

Positiivista tsemppiä ja vahvuuksien löytämistä meneillään olevaan kasvun vaiheeseen ja/tai haasteelliseen elämäntilanteeseen. Lapsen tarpeiden ehdoilla etenevää eheyttävää toimintaa musiikin mahdollisuuksia käyttäen. Jokainen tapaaminen sisältää musisointia eri keinoin tilanteesta ja lapsesta riippuen, sekä useimmiten myös rentoutumista mm. laulupiirtämistä tai äänimaljoja käyttäen. Lapsen omissa muskarihetkissä voidaan tarvittaessa keskittyä soittamaan pelkästään esim. pienkanteletta tai ukulelea. Osa tapaamisista toteutuu mahdollisesti huoltajan kanssa keskustellen ilman lasta mm. tavoitteiden kartoittamista ja/tai vanhempien tukemista varten.

Yksilömuskari voi minimissään olla 30 min. mittainen, tai sitä voidaan räätälöidä täysin tarpeen mukaan.

Kysy hinta.

MIE

Synnyin, kasvoin ja vartuin suloisessa Suomessamme, kauniissa karjalassamme. Karjalainen kansanperinne välittömyyttä ja iloa huokuvine musiikillisine leikittelyineen on jäänyt kiehtomaan mieltäni ja kutkuttamaan sydäntäni. Kaikki tarjontani toteutetaan omanlaisella otteellani musiikista ammennettavalla energialla ”miu mau mukkaa”, ja tietysti siun. Tavoitteellisissa asioissa edetään, ja niitä toteutetaan tilanteen mukaan. Toiminnoissa oleellista on toimiva keskinäinen vuorovaikutus ja siinä hetkessä eläminen.

Valmistuin 90-luvulla Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksesta lastentarhanopettajaksi. Hyvin pian työelämässä huomasin ja ymmärsin, että musiikki on se juttu, jonka avulla pienten lasten kanssa ulotutaan vaikka minkämoisiin tavoitteisiin ja niinpä tiedonjano siltä osin kasvoi.

Pikkuhiljaa työn ja omien lasten hoitovapaan lomassa opiskelin musiikkiterapian yleisopinnot, sekä Orff-pedagogiset tasokurssit kolmena peräkkäisenä kesänä. Orffilainen näkökulma musiikkikasvatuksen laaja-alaisten ja monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen osui ja upposi, ja tuntui täysin omalta tavalta toteuttaa musiikillista toimintaa. Liikettä, lorua, soittoa, laulua ja tekemisen meininkiä. Voimaannuttavaa energiaa, hyvää fiilistä, ihmisyyttä ja inhimillisyyttä yksin ja yhdessä.

Seuraavat opinnot veivät erikoistumaan musiikkikasvatuksen erityispedagogiikkaan, silmiä ja ymmärrystä avaaviin tiedonjyviin ja kokemuksiin. Vielä saivat tuulta alleen varhaisiän musiikkikasvatuksen laajemmat (60 op) erikoistumisopinnot sekä rytmiikanopettajan opinnot.

Työelämä imaisi varhaisiän musiikinopettajan ihaniin ja monipuolisiin tehtäviin vauvasta vaariin musiikkiopistoilla, MLL:lla ja seurakunnilla. Kierrosta olen kaartanut päiväkodeissa, kouluissa, päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja senioreiden hoitokodissa. Musiikin iloa on jaettu myös perhepäivähoitajien kanssa useampi vuosi sekä varhaiskasvattajien parissa aikuiskouluttaen. Suomen Kulttuurirahaston apurahan voimin sain musisoittaa Tuusulan Lahelan koti- ja perhepäivähoidossa olevia pesueita vuoden verran kaikille avoimin ovin.

Kaiken oppimisen ja olemisen pohjalla täytyy olla perusturvallisuutta. Pelon, epävarmuuden ja liiallisen paineen alla ympäristöstä on vaikea noukkia mitään uutta ja eteenpäin vievää. Yksilölliset ja persoonakohtaiset asiat määrittelevät, mitä ja miten kukakin eri asiat kokee. Äänimaljojen parissa kouluttauduinkin kiinnostuessani äänen vaikutuksesta rentoutumiseen, ja valmistuin valtuutetuksi Peter Hess -äänimaljahierojaksi.

Koska monesti on tuntunut, ettei aikaa ja mahdollisuuksia tunnu olevan riittävästi huomioimaan ja kuulemaan jokainen lapsi perheineen yksilöinä, kouluttauduin vielä ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi (taitopainotteinen). Näillä eväillä haluankin tarjota myös mahdollisuutta musiikkipainotteiseen nepsyvalmennukseen, yksilömuskariin! Moninaisten koulutusten ja työkokemusten lisäksi takataskussa on vahvuutena erityisherkkyyden kokemusasiantuntijuutta.