За нас

Сдружението е създадено през декември 2019 година като юридическо лице с нестопанска цел и е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 205933240.

През 2020 година сдружението стана член на международната огрганизация International Mito Patients (https://www.mitopatients.org/).

През 2021 година сдружението стана член на Националната пациентска организация (https://npo.bg/) и се включи в създаването на секция "Редки болести и трансплантации" в рамките на тази организация (https://npo.bg/sections/rare-diseases/).

През 2021 година представител на сдружението стана част от Консултативния съвет по проект „Овластяване на хора с редки болести“ - EmpoweRARE2021 (https://bg.empowerare.eu/).