MinisBODKA

MINIŠTRATSKÁ BODKA ZA PRÁZDNINAMI  

Miništrantská BODKA za prázdninami sa konala už po 5 krát.

Ak máš ty sám alebo skupina miništrantov z farnosti záujem prísť na toto podujatie, prihlás/prihláste sa cez tento odkaz:

Miništranti - Títus Zemana - rekordy a práca na sebe

O čo ide na BODKE ?

Venujeme sa „kondičke“ mladých. Predstavíme si niektoré disciplíny, ktoré by mohli plniť - i počas voľného času či prázdnin. Zapíšeme ich „počiatočný stav“ a potom, po nejakom čase opäť. Uvidíme, ako sme pokročili. K téme použijeme príbeh jedného mimoriadneho človeka - dona Titusa Zemana.

Cieľom stretnutia je prebudiť záujem o prácu na sebe - o fyzickú i psychickú zdatnosť.

 

Úryvok z knihy: Titus, ideš!:

"Bolo po polnoci. Skupina postáv, pozostávajúca z kňazov a bohoslovcov sa tíško zakrádala vpred. Viedol ich prevádzač Veľký Jožo. Sem tam zastal a poobzeral sa, či je vzduch čistý. Zatiaľ bolo všetko v poriadku.

„Chlapi, teraz sa musíme plaziť. Pred nami je čistinka a stráž by nás mohla zbadať,“ ticho zavelil a všetci ho ihneď poslúchli. Našťastie nikto ich nezbadal. Išli ešte niekoľko metrov a ocitli sa na brehu rieky Morava.

„Jeden musí rieku preplávať a upevniť lano o strom na druhom brehu. Hlási sa dobrovoľník?“

„Idem ja,“ ozval sa Titus Zeman. Zobral jeden koniec lana a pomaly sa ponoril do vody. Bola studená, ale Titus bol otužilý. No zrazu začul na druhom brehu akýsi lomoz. Rýchlo sa nadýchol a ponoril. Všetci ticho čakali, čo bude. Titus sa vynoril trochu poniže a potichu vyliezol na breh. Dupot ratíc a krochkanie dalo vedieť, že to, čo ich vyplašilo bola divá sviňa. Ešte že tak! Priviazal lano o strom a skupina na druhom brehu ho napla.


A už sa aj prvý odvážlivec pustil cez rieku. Jednou rukou sa držal lana, v druhej mal batožinu. Za ním išiel ďalší a ďalší... Zdalo sa, že všetko sa zvládne bez komplikácií, keď v tom sa ktosi pošmykol a prudko trhol lanom. To zapríčinilo, že viacerí stratili rovnováhu a lano napli. To však toľkú váhu nevydržalo a prasklo. Členovia výpravy sa začali topiť.

„Pomóc... Pomóc... Topím sa!,“ ozývali sa tlmené výkriky. Titus sa bleskovo hodil do vody a začal topiacim sa pomáhať... Niektorí sa zachytili na konároch, iní zostali ešte na brehu. Záchrana trvala vyše dve hodiny. Nakoniec sa všetci šťastlivo dostali na druhú stranu rieky, no Titus bol totálne vyčerpaný a omdlel... Prebudili ho k životu až po niekoľkých hodinách.                     

 

Komentár k úryvku: Blahoslavený Titus Zeman organizoval úteky kňazov a bohoslovcov do zahraničia, pretože komunisti ich od roku 1950 prenasledovali a mnohých aj pozatvárali. V zahraničí mohli doštudovať a pastoračne pôsobiť... No na takú výpravu sa museli vždy dôkladne pripraviť. Už len z príbehu sme videli, že museli vedieť behať, plaziť sa, plávať, zadržať dych, uviazať uzol... Don Titus, veľa krát prekročil hranice, a až na jeden prípad,  doviedol ľudí do bezpečia. Sme zvedaví, čo by si ty dokázal.

 

Námet na zamyslenie: Ak si všimneme život Titusa Zemana, môžeme v ňom vidieť veľmi zaujímavé veci. Boh mu stvoril bojovné srdce a on ho už od detstva využil... Popasoval sa s chorobou, ktorá ho dlhý čas v detstve morila. Pustil sa do bitky s ospalosťou, lenivosťou - a vyhral! Pustil sa do súboja so štúdiom a aj to zvládol... Popasoval sa s totalitou v akejkoľvek podobe.

Keď nastúpili komunisti a mnohí to vzdávali, on povedal: „Nie!,“ a začal tajné stretká v kostole u sv. Ladislava v Bratislave. Odkiaľ sa vzal taký hrdina? Odmalička prekonával svoje osobné hranice a potom dokázal prekonať aj tie totalitné v akejkoľvek podobe. A ako dokážeš prekročiť svoje hranice ty? Na dnešnom stretnutí to zistíme a niečo aj spustíme!    

 

Aktivita: Prekonať svoje hranice. Úlohy, ktoré použijeme, môžu byť veľmi rozmanité. Môžu sa dotýkať fyzickej zdatnosti ale aj vedomosti, zručnosti, športu... Je dobré, ak ich spojíme s Titusovými príbehmi. (Mnohé sú v jeho životopise Titus, ideš!).

 

Pôjde o akúsi Olympiádu v netradičných displínach... Prekonaj svoje hranice!

 

Najlepšie výsledky súťažiacich miništrantov zapíšeme ich do novozaloženej "TITUSOVEJ KNIHY REKORDOV".

Tu sú niektoré úlohy:

 

1.      Skok z miesta do diaľky (cm)

2.      Čas behu na 100 metrov (sek)

3.      Hod pingpongovou loptičkou do diaľky (m)

4.      Pľuvanie fazuľou do diaľky (cm)

5.      Počet drepov na jednej nohe

6.      Počet futbalových koníkov

7.      Počet „klikov“

8.      Počet „brušákov“

9.      Zadržanie dychu (sek.)

10.   Hod papierovým lietadielkom z A4 (m)

11.   Hod pierkom/zápalkou (m)

12.   Udržanie činiek (závažia) pred sebou (sek.)

13.   Počet úderov na zatlčenie 80 cm klinca.

 

Niektoré úlohy sa dajú urobiť ihneď, niektoré sa dajú len zistiť a potom vylepšovať. Ďalšie úlohy si môžete vymýšľať... 

V kresťanskom svete sa šíri výzva „Exodus - východ“ z ľahostajnosti, lenivosti...

 

Mnohí pedagógovia tvrdia, že dnešní ľudia do tridsiatich rokov nič nemusia, ešte vôbec „netrpeli“ a preto ani nedospievajú. Sú veľké deti, ktoré chcú len dobre jesť, piť, túlať sa po diskotékach, ďobkať do mobilov... Aby sme aj my nezostali v detskom veku, nebojme sa pohnúť kostrou! Úlohy na prekonanie seba si môžeš vymýšľať aj sám a zapojiť do toho i rodinu.

 

Predsavzatie: Pracovať na sebe - posilňovať si vôľu.

 

Príbeh: Počas prednášky sa profesor pýtal študentov: „Čo si myslíte, koľko stojí kilo ocele?“

Prítomní hádzali sumy od pár centov po 10 dolárov...

„Tak, aby ste vedeli, je to 5 dolárov. A viete, koľko stojí kilo podkov z toho istého materiálu?“

Poslucháči v sále sa medzi sebou radili a opäť hádzali rôzne čísla... Prednášajúci sa už ani nepýtal, len hádzal fakty: „Kilo podkov stojí 20 dolárov, kilo ihiel už 3 500 dolárov a kilo struniek, z tej istej ocele stojí až 300 000 dolárov.“

Poslucháči zhíkli a profesor to zaklincoval: „Vidíte, tá istá oceľ po spracovaní, vybrúsení má rôznu cenu... Môžeme byť podkovami ale aj strunami. Všetko závisí od nášho snaženia sa, práce na sebe, od výchovy...!“

 

Ty si v obrovskej výhode – si ešte mladý, máš život pred sebou a nijaké veľké zlo si ešte v ňom neurobil. Takže nezabudni si voliť dobrú životnú cestu a pracovať na sebe. Vybrús zo seba nesmierne cenný diamant, ozdobu zeme i neba. Takže poďme do toho!

Ako bolo na BODKE 2023?

Info o minisBODKE 2023  nájdeš na facebooku

Hovorilo sa o tom v rádio LUMEN (od 03:13)

Písalo sa o BODKE na stránke Tlačovej kancelárie KBS

Predchádzajúce 4 ročníky 2019 - 2022

MinisBodka 2022

MinisBodka 2021

Rekordy z roku 2021

MinisBodka 2020

MinisBodka 2019