7 kytíc Zdravasov 

pre pápeža Františka

7 kytíc Zdravasov pre pápeža Františka od miništrantov

My miništranti, pri príležitosti návštevy svätého otca -  pápeža Františka na Slovensku, mu chceme z vďačnosti odovzdať duchovnú "kyticu Zdravasov".

Nasledujúcich 7 dní (od 9.9. až do 15.9.2021 -  do Sviatku Panny Márie Sedembolestnej) ... každý deň sa pomodli aj ty 3 x Zdravas Mária... na jeho úmysel.

Jednotlivé úmysly budeme zverejňovať tu, 

na facebooku: www.facebook.com/ministranti.sk

a na instagrame: https://www.instagram.com/ministranti_sk

Každý, kto sa 3 Zdravasy v daný deň a na ten úmysel pomodlí, nech olajkuje zverejnenú fotografiu na facebooku či instagrame.

Vďaka.

"Olajkuj" (daj páčik) na fotografiu na facebooku alebo instagrame, ak sa pomodlíš na úmysel sv. otca 3 Zdravasy

1.kytica Zdravasov

2.kytica Zdravasov

3.kytica Zdravasov

4.kytica Zdravasov

5.kytica Zdravasov

6.kytica Zdravasov

7.kytica Zdravasov

Úmysly na jednotlivé dni