7 kytíc Zdravasov

pre pápeža Františka

7 kytíc Zdravasov pre pápeža Františka od miništrantov

My miništranti, pri príležitosti návštevy svätého otca - pápeža Františka na Slovensku, mu chceme z vďačnosti odovzdať duchovnú "kyticu Zdravasov".

Nasledujúcich 7 dní (od 9.9. až do 15.9.2021 - do Sviatku Panny Márie Sedembolestnej) ... každý deň sa pomodli aj ty 3 x Zdravas Mária... na jeho úmysel.

Jednotlivé úmysly budeme zverejňovať tu,

na facebooku: www.facebook.com/ministranti.sk

a na instagrame: https://www.instagram.com/ministranti_sk

Každý, kto sa 3 Zdravasy v daný deň a na ten úmysel pomodlí, nech olajkuje zverejnenú fotografiu na facebooku či instagrame.

Vďaka.

"Olajkuj" (daj páčik) na fotografiu na facebooku alebo instagrame, ak sa pomodlíš na úmysel sv. otca 3 Zdravasy

1.kytica Zdravasov

2.kytica Zdravasov

3.kytica Zdravasov

4.kytica Zdravasov

5.kytica Zdravasov

6.kytica Zdravasov

7.kytica Zdravasov

Úmysly na jednotlivé dni

  1. štvrtok 9.9.: za apoštolské cesty sv. otca, aby priniesli do navštívených krajín pokoj, zmierenie, povzbudenie a posilnili bratov a sestry vo viere

  2. piatok: 10.9.: za uzdravenie a ukončenie celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19

  3. sobota: 11.9.: za múdrosť pri spravovaní cirkvi a by vedel účinne zmierovať a spájať ľudí na rozdielnych stranách

  4. nedeľa: 12.9.: za prínos Eucharistického kongresu v Budapešti pre Cirkev aj svet

  5. pondelok: 13.9.: aby sa mladí stali novou angažovanou generáciou v Cirkvi, zapálenou pre evanjelium

  6. utorok: 14.9.: za duchovné povolania pre službu Cirkvi

  7. streda: 15.9.: za duchovný úžitok jeho apoštolskej cesty na Slovensku pre všetkých, najmä aby sa jeho slova dotkli mladých ľudí.