ministranti.sk

Kamaráti miništranti, Spoločenstvo TYMIAN vám praje k Vianociam a do nového roka:

*pokoj, lásku a dobro v srdci, *chuť sa často stretávať s Pánom Ježišom (v blížnom, pri sv.omši, sviatostiach, čítaní Sv.Písma, stretávaní sa s ďalšími veriacimi), *optimizmus, nadšenie, radosť, *dobrých kamarátov a spolužiakov, *dobré známky v škole, *pokoj v rodine a vo svete, *odvahu a nadšenie pre dobré veci, *ochodu a výdrž v miništrovaní a v konaní dobrých skutokov, * záujem o čítanie kvalitných kníh, * zdavie tela i duše...

PROJEKTY * PROGRAMY * AKCIE

pre miništrantov vo všetkých farnostiach na Slovensku

#AMOS * ADVENTNÉ miništrantské online stretnutia

Viac informácii o adventných miništrantských stretnutiach nájdeš na podstránke tu:

Kto má záujem zúčastniť sa adventného miništrantského online stretnutia, nech sa s nami spojí cez webovú aplikáciu GOOGLE MEET. Je potrebné kliknúť na tento odkaz https://meet.google.com/rba-qetm-vvj alebo na ikonku pod:

PROGRAM STRETNUTÍ AMOS

19:30 - začiatok, privítanie, predstavenie programu

  • adventný príbeh

  • prednesenie prosieb miništrantov

  • desiatok radostného ruženca

  • vyhodnotenie predchádzajúcej súťažnej otázky, losovanie výhercov, nová súťažná otázka

  • mariánska antifóna + požehnanie

20:00 - záver stretnutia

#TYMIAN * letný pobytový tábor pre miništrantov

Koná sa väčšinou tretí júlový týždeň v RZ ŠKUTOVKY pri Ružomberku. Pre viac info klikni tu:

#PUMIN * púť miništrantov

Koná sa v májovú sobotu okolo sviatku Dominika Sávia pri národnej bazilike v Šaštíne. Pre viac info klikni tu:

#PAMin * pôstna súťaž

Od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele prebieha pôstna súťaž pre miništrantov, ktorá spočíva v postupnom plnení 7 výziev od 7 osobností. Pre viac info klikni tu: bit.ly/pamin

Počas Adventu sa koná najmenej 8 online stretnutí. V minulom roku ich bolo až 11: v pondelok, štvrtok a v nedeľu o 20:00 h. Stretnutia viedli diakoni a bohoslovci. Súčasťou stretnutí boli: spoločná modlitba desiatku ruženca na konkrétne úmysly miništrantov, krátke adventné príbehy a súťažné otázky. Vylosovaní miništranti so správnymi odpoveďami dostali knižné výhry.

#MinisBODKA * Miništrantská BODKA za prázdninami

Koná sa po prázdninách - v prvú septembrovú sobotu vo Vajnoroch (časť Bratislavy). Pre viac info klikni tu:

#2B * Kurz pre "Božích Bojovníkov"

Medzi adventom a pôstom 2022 prebiehala hra pre tých miništrantov, ktorí sa chceli stať členmi

tajného spoločenstva 2B

(kurz pre "Božích Bojovníkov").


Ak sa chceš k nim pridať, viac ti povedia kňaz Janči P. alebo animátor Patrik M.

(spol.tymian@gmail.com)

Užitočné veci na miništrantské stretká

Služba Bohu i ľuďom (námety na stretká miništrantov)

Kniha o miništrovaní

Objednať sa dá len priamo u don Jozefa Luscoňa (luscon@sdb.sk)

Vedomostná aplikácia pre miništrantov

vhodná na kvízy a stretká

stiahnite si ju z Google Play

Kto podujatia pre miništrantov organizuje?

SPOLOČENSTVO TYMIAN