Scholen

Cultuureducatie

Cultuureducatie

De educatieve programma’s zijn gericht op samenwerken, daar hebben groepen leerlingen en docenten behoefte aan. Een goede sfeer, onderling begrip, samenwerken in plaats van concurreren.


Mi Dushi draagt daartoe bij met innoverende projecten en probeert nieuwe manieren van 'leren' aan te boren, leren door op andere niveaus samen te werken. Hierdoor ontstaat spelenderwijs een bewustwording van de eigen individualistisch ‘ik’-gerichte cultuur waarin wij in het westen leven. Tegelijkertijd wordt de essentie van andere meer groepsgerichte culturen ervaren. Deze is kenmerkend voor verschillende oorspronkelijke wereldculturen, waar iedereen een even belangrijke rol heeft en iedereen wederzijds van elkaar afhankelijk is om te kunnen overleven. De opgedane ervaringen kunnen een basis vormen voor wederzijds begrip.


Vanuit die visie verzorgt Jelle de Kroon workshops en projecten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt hij steeds weer getroffen door het enthousiasme van de kinderen, dit is zijn grootste drijfveer.


Mi Dushi wil een maatschappelijke betekenis geven aan wereldmuziek in haar oorspronkelijke vorm en zet zich in om deze muziek een passende plek te geven, om te beginnen bij de jeugd in Apeldoorn en omstreken.

Samen trommelen

Samen trommelen

Jelle de Kroon vertelt een verhaal over Afrika en laat de kinderen foto’s zien. Aan de hand van deze foto’s kunnen kinderen vragen stellen. Daarna gaan we lekker samen trommelen en aan het eind spelen we met z’n allen een mooi ritme voor medeleerlingen en/of ouders.

Doel

De kinderen worden zich spelenderwijs bewust van de eigen individualistisch ‘ik’-gerichte westerse cultuur. Het is een speelse manier om wat los te maken bij de kinderen, iets waar ze misschien over zullen nadenken. De nadruk ligt altijd op het veel plezier hebben in het samenwerken en samenspelen.

Voor wie?

Voor de klassen van de bovenbouw van het primair onderwijs (eventueel middenbouw, graag in overleg).

Locatie

Op uw school of bij ons op school aan het Jean Monnetpark 59 in Apeldoorn.

Duur

Ongeveer 1,5 uur.

Soorten instrumenten

Djembe en doundoun.

Vuilnisproject

Vuilnisproject


Hoe in Afrikaanse omstandigheden een kind zich toch kan vermaken, wordt met dit project aan den lijve ondervonden. Muziekinstrumenten maken van afval met als slotstuk een presentatie voor ouders en belangstellenden. Het wordt een wereldfeest!

Doel van het ‘Vuilnisproject’

Het is een educatief programma, gericht op samenwerken. Het project heeft een vakoverstijgend karakter: aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en handenarbeid kunnen in het project worden betrokken.

Terwijl vooral westerse kinderen met groot gemak een I-Pod, nieuwe fiets, barbiepop of andere peperdure dingen krijgen, maakt een kind uit de Derde Wereld zijn speelgoed zelf. Meestal van niet meer dan afval. De deelnemers aan het project gaan zelf ervaren hoe het is om van afval muziekinstrumenten te maken.

Voor wie?

Het is een ‘ervaringsproject’ dat met de hele school kan worden beleefd of met een paar klassen. Per school bekijken we op welke manier we het project inhoud gaan geven. Er is voorafgaand aan het project contact met een leerkracht bij u op school. We kijken of we nog tips kunnen geven of hoe het project precies op maat kan worden gesneden.

Voorafgaand aan de gastles in de klas

Klassikaal of individueel zoekt ieder kind op school of thuis naar afvalmateriaal. ‘Dingen’ die wij normaal weggooien of waar weinig of geen aandacht aan wordt besteed, immers het is niets waard. Hierdoor zal het kind anders naar deze ‘dingen’ kijken. Met dit zogenaamde afval gaat de leerkracht samen met de leerlingen aan de gang en zorgt ervoor dat de instrumenten daadwerkelijk gemaakt worden. Dit is een belangrijk voorbereidend onderdeel.

Gastles door Jelle de Kroon op school

Als alles gemaakt en/of verzameld is, komt Jelle de Kroon op school en gaat samen met de kinderen kijken welke geluiden bij elkaar passen. De groepen worden verdeeld en er worden verschillende ritmes ingestudeerd. Als slotstuk is er een muzikaal optreden voor medeleerlingen (en eventueel ouders) met de zelfgemaakte instrumenten.

Duur

Ongeveer 1,5 uur (afhankelijk van het aantal klassen). Er wordt 1 uur besteed aan het instuderen van een muziekstuk met eigengemaakte instrumenten en aansluitend een ½ uur voor de presentatie van het muzikale optreden.

Locatie

Op school in het klaslokaal of andere ruimte. De uitvoering vindt plaats in het klaslokaal, aula, hal of gymzaal etc.