DU_Modely

Pravidelně každý rok mají žáci šestého ročníku za úkol vyrobit funkční elektrický model. Podrobné zadání včetně kritérií hodnocení najdete níže na stránce. Tento úkol předpokládá, že rodiče nebo případně prarodiče v tom své děti nenechají a pomohou jim. Jako inspiraci uvádím odkaz na fotky a video z minulých let.

Snažte se být originální a věnujte této práci dostatek času. Modely budou vyhodnoceny a vystaveny ve škole. Termín odevzdání je 25.2.2020.

V případě potřeby Vám mohu doporučit prodejnu či eshop, kde seženete potřebné součástky. (např. obchod na Francouzské https://www.rasel.cz/)

Těším se, co vymyslíte. Jana Vavřinová

Pro inspiraci z let minulých...

Zadání práce - model s elektrickým obvodem

Cíl:

Cílem je vytvořit model stavby, věci nebo např. mumie, do kterého bude zakomponován elektrický obvod s el. článkem nebo s možností jednoduchého a bezpečného připojení na externí zdroj nízkého napětí max. 12 V.

Podmínky realizace:

 • model stavby nebo věci bude zpracován v přiměřeném poměru
 • jako zdroj bude použito maximální napětí 12 V
 • model musí být dopravitelný do školy
 • termín odevzdání 25.2.2020
 • přiložení technického popisu realizace modelu (tnz. stručný popis použitých materiálů, schéma zapojení)

Hodnotí se:

 • úroveň zpracování
 • originalita
 • funkčnost el. obvodu
 • zapojení jednotlivých součástí
 • výtvarné provedení
 • správnost přiloženého technického popisu